สายด่วน เรื่องกุ้ง
คุยตรงกับทีมวิชาการไทยยูเนี่ยนฯ
081-9080655
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล

ฉบับที่ 39 แล้วครับ


วันนี้ คนเลี้ยงกุ้งยังมองประเด็นปัญหาอีเอ็มเอส หลายคนพบทางออก
หลายคนยังคงหาทางที่จะนำมาปรับใช้ในฟาร์มตนเอง และเมื่อเดือน
ตุลาคม 2556 วงการกุ้งไทย ได้รับข่าวที่น่าตื่นเต้นเรื่อง
พบวิธีรักษากุ้งอีเอ็มเอสได้แล้ว โดยใช้ สารสกัด ชื่อ โพลีฟีนอล ของคณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
ดังนั้นเราจึงขอเสนอ มุมมองเรื่องโพลีฟีนอลกับกุ้งขาวและอีเอ็มเอส

หนังสือสวัสดีสัตว์น้ำไทยเล่มที่ 38ออกแล้ว
ขอรับฟรีจากทีมงานไทยยูเนี่ยนฯ หรือ ตัวแทนจำหน่ายของไทยยูเนี่ยนครับ


เอกอนันต์ ยุวเบญจพล (ไทยยูเนี่ยนฯ))20/11/2556

สอบถามราคากุ้งมหาชัย ครับ