ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

สารด่วนถึงเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี และ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ จะไม่รับซื้อกุ้งทะเล อีกทั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์บางช่องได้รายงานข่าวสัมภาษณ์ พณฯ เนวิน ชิดชอบ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องสหรัฐฯ ห้ามนำเข้ากุ้งทะเลที่จับจากเรือประมง ที่ไม่มีเครื่องมือแยกเต่าทะเล (TEDs) แต่นำภาพบ่อเลี้ยงกุ้งมาประกอบในข่าว ทำให้เกษตรกรสับสน ถึงขั้นสอบถามมายังสมาคมฯ ผ่านพนักงานวิชาการของบริษัทต่างๆ กันมาก
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือตื่นตกใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสังคมทั่วไป สมาคมฯ จึงขอทำหนังสือด่วนแจ้งข้อเท็จจริง ดังนี้
1.สหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศมานานแล้ว ว่าห้ามนำเข้ากุ้งทะเลที่จับจากธรรมชาติ โดยเรือที่ไม่มีเครื่องมือแยกเต่าทะเลตามที่กลุ่ม NGO ร้องเรียน สำหรับประเทศไทยตัวแทนสหรัฐฯ ได้เดินทางมาตรวจสอบทุกปี ส่วนผลผลิตกุ้งทะเลที่ทำการเพาะเลี้ยงจากระบบฟาร์ม ไม่อยู่ในข่ายต้องห้ามตามประกาศนี้แต่อย่างใด
2.กรมประมงไทย ได้จัดวางระบบออกหนังสือกำกับผลผลิตกุ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยง (MD) ไว้แล้ว เพียงแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขอและกรอกใบกำกับให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้งที่จำหน่ายผลผลิต ก็สามารถยืนยันได้ว่าผลผลิตกุ้งมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยง ไม่ใช่จับจากทะเล
ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่านที่ได้อ่านเอกสารนี้ โปรดโทรศัพท์หรือแจ้งต่อ แก่เพื่อนเกษตรกรใกล้เคียง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือตื่นตกใจจนต้องเร่งขายกุ้งก่อนกำหนด และอย่าหลงเชื่อผู้ซื้อกุ้งที่ฉกฉวยผลประโยชน์ หรือสวมรอยแจ้งข่าวผิดๆ เพื่อให้เกษตรกรตื่นขายกุ้งหรือกดราคาซื้อกุ้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งเสียประโยชน์หรือขาดทุนได้
อนึ่ง หากพบเห็นผู้แจ้งข่าว ปลุกปั่นให้เกษตรกรเข้าใจผิดหรือมีข้อสงสัย โปรดแจ้งหรือสอบถามได้ที่ชมรมหรือกลุ่มที่อยู่ในท้องถิ่นของท่านหรือแจ้งตรงถึงสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งในภูมิภาคของท่าน เพื่อเราจะได้ร่วมจัดทำกิจกรรมลงโทษผู้ปลุกปั่นต่อไป

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี และ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ กุ้งไทย
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster