ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

'กุ้งขาว'รีเทิร์น!
เกษตรกรเฮ
โรงเพาะน้ำตาร่วง

เกษตรกรเตรียมเฮ กรมประมงมีแผนอนุมัติให้นำเข้ากุ้งขาวสิ้นเดือนเมษายนนี้ ใช้มาตรการคุมเข้มสูงสุดผู้นำเข้าต้องได้ซีโอซี มีแผนพัฒนาสายพันธุ์ และห้ามทำลูกกุ้งขายเอง ต้องส่งนอเพลียสให้ฟาร์มภาคีที่เป็นซีโอซีทำกุ้งพีขายเท่านั้น กฎเหล็กตัดเส้นเลือดคนลักลอบนำเข้า บอกที่มาไม่ได้ ไม่ออกใบกำกับให้ ส่วนฟาร์มที่มีแม่กุ้งขาวอยู่แล้ว หากระบุที่มาที่ไปไม่ได้ สั่งทำลายกุ้งทิ้งทันที มาตรการเจ็บสุดโรงเพาะไม่ได้ซีโอซีอย่าฝันทำกุ้งขาวขาย ม้วนเสื่อกลับบ้านเก่าได้เลย

คาดสิ้นเดือนเมษาเปิดนำเข้ากุ้งขาว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อธิบดีกรมประมงเตรียมประกาศอนุญาตให้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ซึ่งภายหลังจากที่ได้หารือร่วมกับนายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าจะให้ใช้มาตรฐานสูงสุดในการคุมเข้มการนำเข้ากุ้งขาว ซึ่งมาตรฐานสูงสุดดังกล่าว คือ ผู้นำเข้าต้องเป็นฟาร์มซีโอซี (CoC) และฟาร์มลูกข่ายที่จะรับนอเพลียสไปผลิตเป็นกุ้งพีก็ต้องได้มาตรฐานฟาร์มซีโอซีด้วย พร้อมกันนี้บริษัทที่จะนำเข้ามาต้องเป็นบริษัทที่กรมประมงยอมรับหรือให้การรับรอง โดยบริษัทผู้ที่ต้องการนำเข้าจะต้องมีแผนงานในการพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศแนบไปพร้อมกับใบคำร้องขอนำเข้า ถ้าหากไม่มีแผนงานพัฒนาสายพันธุ์กรมประมงก็จะไม่พิจารณาให้นำเข้าเด็ดขาด
สำหรับกุ้งที่นำเข้าจะต้องเป็นกุ้งปลอดเชื้อหรือเอสพีเอฟ จะนำเข้าจากประเทศใดก็ได้แต่จะต้องนำเข้ามาจากบริษัทหรือฟาร์มที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ แต่ถ้าเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเช่นนำเข้าจากจีนหรือไต้หวัน กรมประมงก็อาจจะใช้เวลาพิจารณานานขึ้น ผู้นำเข้าก็ต้องแสดงให้ได้ว่าพ่อแม่พันธุ์ที่จะนำเข้าปลอดเชื้อตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด และต้องมีแผนภูมิแสดงสายพันธุ์หรือครอบครัวไว้อย่างชัดเจน จะได้รู้ว่ากุ้งที่นำเข้าเป็นสายพันธุ์ใดมีที่มาที่ไปอย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่า เมื่อนำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเข้ามาแล้ว ส่วนหนึ่งต้องนำมาพัฒนาสายพันธุ์ โดยบริษัทที่นำเข้าต้องแจ้งว่าจะดำเนินการที่ไหน เพื่อให้กรมประมงสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าดำเนินการจริง ส่วนฟาร์มเครือข่ายที่ผู้นำเข้าป้อนนอเพลียสเพื่อให้ผลิตกุ้งพี จะต้องแยกส่วนกับฟาร์มที่พัฒนาสายพันธุ์ แต่การขายนอเพียสจะต้องขายผ่านฟาร์มเครือข่ายที่เป็นฟาร์มซีโอซี และเป็นฟาร์มที่บริษัทผู้นำเข้าแจ้งชื่อไว้กับกรมประมง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้าง ทั้งนี้หากฟาร์มเล็กๆ ต้องการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ก็อาจจะรวมตัวกันทำแผนพัฒนาพ่อแม่พันธุ์แล้วไปขออนุญาตนำเข้าก็ได้เช่นกัน

ฟาร์มเพาะกุ้งขาวปัจจุบันอาจโดนปิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของฟาร์มที่ลักลอบนำเข้ากุ้งขาวมาเลี้ยงไว้ แล้วยังขายนอเพลียสกันอยู่ในปัจจุบันนั้น อาจจะต้องปิดตัวไปโดยปริยาย เพราะการขายนอเพลียสต้องมีใบกำกับ ดังนั้นลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ที่ลักลอบหรือพ่อแม่ที่ไม่ได้มาตรฐานที่มีอยู่ตามฟาร์มทั่วไปกรมประมงก็จะไม่ออกใบกำกับให้ เพราะฉะนั้นฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยที่ไม่ได้เป็นฟาร์มเครือข่ายของบริษัทที่นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ต่อไปก็ต้องปิดตัวลงไปเอง เพราะถ้าไม่ใช่เป็นนอเพลียสจากบริษัทที่นำเข้าจะออกใบกำกับอย่างไร

ประมงสั่งโล๊ะกุ้งขาวเก่า มาเริ่มต้นกันใหม่
แหล่งข่าวระบุว่า ต่อไปกรมประมงจะเข้าไปตรวจตามฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มที่บอกว่าเป็นพันธุ์แท้ทั้งหลายต้องพิสูจน์ที่มีที่ไปให้ได้ มิเช่นนั้นกรมประมงจะสั่งทำลายกุ้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานกุ้งที่มีคุณภาพออกไปสู่เกษตรกร
เหตุผลก็คือต้องการโล๊ะกุ้งขาวที่ลักลอบนำเข้ามาเมื่อปี 2545 ซึ่งเป็นกุ้งไม่มีคุณภาพไปก่อน แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ วิธีการโล๊ะก็อยู่ที่มาตรการของทางภาครัฐ คือ การใช้ใบกำกับเป็นเงื่อนไข เมื่อผู้ลักลอบไม่สามารถขอใบกำกับได้ ก็เท่ากับขายนอเพลียสไม่ได้ ก็ต้องเลิกไปโดยปริยาย โรงเพาะฟักก็จะถูกจำกัดไปเรื่อยๆ เพราะต่อไปโรงเพาะฟักที่จะผลิตกุ้งขาวได้ต้องเป็นซีโอซีเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้กฎเหล็กดังกล่าวยังไม่ได้บังคับใช้ ก็ยังสามารถขอใบกำกับนอเพียสและใบกับกุ้งกุ้งพี รวมถึงใบกำกับกุ้งเนื้อสำหรับกุ้งขาวได้ แต่ต่อไปถ้ากรมประมงอนุญาตให้นำพ่อแม่พันธุ์เข้ามา พ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ต้องยุติไม่สามารถขอใบกำกับได้ เนื่องจากกรมประมงต้องการควบคุมให้กุ้งมีคุณภาพ เพราะปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องลูกพันธุ์กุ้งขาว เลี้ยงไม่โตกันมาก คุณภาพกุ้งด้อยลงเพราะมันมีการสะสมของเชื้อ เพราะเราใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก สรุปง่ายๆ ก็คือพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็ต้องยกเลิกใช้ไปเลย เริ่มต้นใหม่ให้ใช้กุ้งที่มีคุณภาพ
แหล่งข่าวระบุว่า ตรงนี้ก็จะจำกัดฟาร์มเหลือแค่ไม่มีกี่ฟาร์มที่จะสามารถผลิตกุ้งขาวได้ ดังนั้นต่อไปเราก็จะประเมินได้ว่ากุ้งขาวจะออกมากี่ตัน ตรงนี้เหมือนกับเป็นการควบคุมปริมาณไปในตัว ไม่ให้ของออกมามากเกินไป ราคากุ้งก็จะไม่ตก ราคาจะมีเสถียรภาพ เข้าระบบดีขึ้น เป็นการยกระดับกุ้งขาวขึ้นมา นี่คือการทำให้การเลี้ยงกุ้งขาวเป็นไปอย่างยั่งยืน

ฟาร์มกุ้งขาวต้องเข้า CoC
แหล่งข่าวกล่าวว่า เป็นข้อดีที่จะทำให้ฟาร์มเพาะกุ้งขาวมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงฟาร์มของตัวเองให้ได้รับมาตรฐานซีโอซี เข้าสู่ความเป็นระบบ ซึ่งหมายความว่าต่อไปในอนาคตฟาร์มที่จะผลิตกุ้งขาวจะต้องเป็นฟาร์มที่ได้ซีโอซีเท่านั้น ตรงนี้เท่ากับเป็นการควบคุมคุณภาพของกุ้งขาวให้มีมาตรฐานในอนาคต ถ้าอยากจะขายกุ้งขาวต้องเป็นฟาร์มซีโอซีเท่านั้น เป็นจีเอพีไม่ได้
อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะอนุมัติให้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดเชื้อในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้ และเกษตรกรจะได้กุ้งไปเลี้ยงก็น่าจะอีกประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนำเข้า คือชุดแรกพอเข้ามา บริษัทผู้นำเข้าก็จะผลิตนอเพลียส โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งก็จะส่งนอเพลียสไปให้กับฟาร์มภาคีหรือฟาร์มลูกข่ายเพื่อเลี้ยงเป็นกุ้งพีขายให้กับเกษตรกร และอีกส่วนหนึ่งบริษัทผู้นำเข้าจะเก็บไว้เลี้ยงในระบบที่ปลอดโรคเพื่อพัฒนาเป็นพ่อแม่พันธุ์รุ่นเอฟ 0 ซึ่งพ่อแม่พันธุ์ชุดนี้ทางบริษัทผู้นำเข้าก็สามารถขายให้กับฟาร์มที่ต้องการจะผลิตนอเพลียสเอง ถึงตอนนั้นพ่อแม่พันธุ์คุณภาพก็จะกระจายไปให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง

เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ กุ้งไทย
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster