สำนักงาน หนังสือพิมพ์กุ้งไทย
53/675
หมู่บ้านกฤษดานคร
ซอยอินทนิล 11
ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบล บางตลาด
อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120

โทร : 0-2503-1899
0-1859-8513
โทรสาร : 0-2503-1899

Email : nungpress@hotmail.com

บรรณาธิการ :
น.ส.ปริชาติ ตุ้มปี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นายภาณุวัฒน์ นาคสิงห์
หนังสือพิมพ์กุ้งไทย ถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลรวดเร็วและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนในวงการกุ้ง
และยังได้รับเกียรติจาก กลุ่มที่ปรึกษาอันได้แก่
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฏร์ , สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย , สามคมกุ้งตะวันออกไทย, ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จันทบุรี , ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี , ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง ชุมพร, ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง กระบี่ , ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ จังหวัดระยอง , ชมรมผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล ฉะเชิงเทรา คอยให้คำแนะนำอยู่เสมอ
สมัครสมาชิก เพียง ปีละ
500 บาทเท่านั้น
บรรณาธิการ ค่ะ
หัวหน้ากองบรรณาธิการครับ
nungpress@hotmail.com
[