ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

ขึ้นทะเบียนรอบสอง ดร.สิทธิใจกว้าง
โอกาสสุดท้ายสิ้นสค. ประมงเอื้อคนเลี้ยง
กลัวไม่มีใบกำกับ ส่งนอกเกรงสะดุด

โอกาสสุดท้าย กรมประมงไฟเขียวเปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึงสิ้นเดือนสิงหาคม หลังจากเปิดรับไปแล้วรอบใหญ่ ดร.สิทธิ กลัวคนเลี้ยงกุ้งไม่มีใบกำกับทำให้ขายสินค้าไม่ได้ ส่งออกเองก็มีปัญหาตามมาขอใบ DS 2031 ส่งกุ้งเข้ามะกันมีปัญหาอีก

ไม่ขึ้นทะเบียนไม่ออกเอ็มดี
นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เกษตรกรที่ต้องการจำหน่ายกุ้งหรือสัตว์น้ำชนิดอื่น ต้องขอหนังสือใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD) ในเอกสารดังกล่าวจะระบุชื่อผู้เลี้ยง ชื่อฟาร์ม ที่อยู่ในฟาร์มและรายละเอียดอื่นๆ ดังนั้นเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจึงไม่สามารถขอใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ และยิ่งปัจจุบันมีกรณีสหรัฐฯ ห้ามนำเข้ากุ้งหรือสินค้ากุ้งที่จับจากทะเล หลังจากพบว่าชาวประมงไทยไม่ได้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเลหรือเครื่องมีเทดส์ ส่วนกุ้งที่ได้จากการเลี้ยงสามารถนำเข้าสหรัฐฯ ได้ตามปกติ แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ รับรองว่าเป็นกุ้งที่ได้จากการเลี้ยง (ใบ DS 2031) โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำแนบมาด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการที่ซื้อกุ้งจากฟาร์มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จึงไม่สามารถขอใบรับรองว่าเป็นกุ้งเลี้ยงได้ เนื่องจากไม่มีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
การที่กรมประมงได้ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อช่วยลดปัญหาในการออกใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ เกษตรกรสามารถขอใบกำกับได้จากหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ และที่ชมรมหรือสมาคมที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 40 ราย

ดำเนินคดีคนปลอมถึงที่สุด
อธิบดีกรมประมงกล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันได้ตรวจพบเอกสารใบกำกับมีจำนวนมากที่เป็นใบกำกับปลอม จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ซื้อกุ้ง ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากกรมประมงจะไม่สามารถออกใบรับรองว่าเป็นกุ้งเลี้ยงให้กับสินค้าที่มีใบกำกับไม่ถูกต้อง และขอเตือนผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารใบกำกับ โดยมิได้รับอนุญาตจากกรมประมงอย่างถูกต้อง ซึ่งนอกจากไม่ออกใบ DS 2031 ให้แล้ว กรมประมงจะดำเนินตามกฎหมายอีกด้วย

ใบกำกับแบบใหม่ใกล้คลอด
นางธนิฐา จงพีร์เพียร นักวิชาการประมง 8 กรมประมง ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่กรมประมงเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนรอบสอง เนื่องจากขั้นตอนการออกใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ กรมประมงสามารถออกใบกำกับให้เฉพาะเกษตรกรที่มีเลขทะเบียนฟาร์มเท่านั้น ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียน มาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดในพื้นที่ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
ผู้สื่อข่าวถามถึงใบกำกับแบบใหม่จะนำมาออกมาใช้เมื่อไร นางธนิฐา ตอบว่า ตอนนี้มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว และจะมีกำหนดใช้ภายใน 45 วันหลังจากอนุมัติ คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณ 15 สิงหาคม ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์และจะเวียนใช้ทั่วประเทศต่อไปเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ กุ้งไทย
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster