ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

เปิดตัวประธานชมรมกุ้งจันท์คนใหม่


เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ได้เชิญกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหาประธานชมรมฯ คนใหม่ แทนคุณโสภณ เอ็งสุวรรณ ที่ควบตำแหน่งทั้งประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีและนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งตะวันออกไทย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้ คุณจักรา เพชรเจริญ หรือคุณใหญ่ เป็นประธานชมรมสมัยที่ 5
คุณจักรากล่าวหลังรับตำแหน่งประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีคนใหม่ว่า ในเรื่องของนโยบายการทำงาน ก็คงจะสานงานต่อจากคุณโสภณ ประเด็นหลักๆ ก็คือ เรื่องการรวมกลุ่มย่อยภายในจังหวัดให้มีความเข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ทางชมรมฯ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เบ็ดเสร็จเพื่อการส่งออก ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมผลผลิตเพื่อรอราคา โดยทางชมรมฯ จะเป็นเจ้าภาพในการรับจำนำวัตถุดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงที่ราคาตกต่ำ และในอนาคตเราจะทำตลาดส่งออกเอง ซึ่งในระยะแรกเราอาจจะทำตลาดในประเทศไปก่อน นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังจะเป็นศูนย์กลางแจ้งข้อมูลทั้งทางด้านการผลิตและการตลาดให้เกษตรกรทราบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที
"สิ่งแรกที่ผมต้องการช่วยเหลือเกษตรกรในชมรมก็คือ เรื่องข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากที่ผ่านมามีข่าวลือกันมาก อย่างเช่นในช่วง 1-2 เดือนมานี้ มีข่าวลือออกมาว่าห้องเย็นจะหยุดซื้อกุ้ง ซึ่งข่าวลือแบบนี้ค่อนข้างเป็นอันตราย มีผลกระทบกับคนเลี้ยงมาก คือ เมื่อมีข่าวออกมาเช่นนี้เกษตรกรก็จะนำกุ้งออกมาเทขายกันมากทำให้ราคาตกได้ ดังนั้นทางชมรมฯ จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่อง"
คุณจักรา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งตะวันออกไทย ในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในหลายๆ ด้าน แจ้งให้กับทางภาครัฐทราบเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป สำหรับเรื่องแรกที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ น่าจะเป็นเรื่องเงินทุน และองค์ความรู้ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการสัมมนา ซึ่งถ้าลงลึกไปถึงภาคปฏิบัติได้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก เมื่อเกษตรกรมีความรู้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเลี้ยงลง ตรงนี้จะไปสัมพันธ์กับการให้สินเชื่อ ภาครัฐก็จะลดความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญไปได้ด้วย
"เรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงเกษตรกร คือเรื่องข้อมูลข่าวสาร ถ้ามีกระแสข่าวอะไรเกิดขึ้น ขอให้เกษตรกรเช็คข่าวให้ดีก่อน อย่างเพิ่งตกใจไปกับกระแส เพราะอาจทำให้เราเจ็บตัวได้ นอกจากนี้อยากให้เกษตรกรทุกพื้นที่มีการรวมกลุ่มกันให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่มในรูปของชมรม จะทำให้สามารถดูแลสมาชิกภายในกลุ่มได้อย่างใกล้ชิด และสามารถประสานงานกับภาครัฐได้ในหลายๆ เรื่องอีกด้วย" คุณจักรากล่าว

นสพ.กุ้งไทย ฉบับที่ 27 ปักษ์แรกประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ กุ้งไทย
นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster