ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

สุราษฏร์แจ้งเตือนทอร่าระบาดด้วยระยะนี้ มีการเร่ขายลูกกุ้งขาวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมาก ประกอบกับเป็นระยะปลายปีที่เริ่มเข้าฤดูฝนชุกและฤดูหนาวซึ่งเลี้ยงกุ้งยากเกิดโรคทอร่าระบาดได้ง่าย และจะระบาดรุนแรง ซึ่งจะก่อความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างรุนแรงได้ ดังที่เคยเกิดมาแล้วในภาคกลาง และบางพื้นที่ของภาคใต้
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี จึงขอแจ้งให้ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ร่วมกันป้องกันโรคทอร่า ดังนี้

กรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
1.หากพบว่ากุ้งขาวบ่อใดมีลักษณะ กุ้งว่ายลอยผิวน้ำ หรือพบตัวตายในยอ รีบนำกุ้งอ่อนแอส่งตรวจเช็คไวรัสทอร่าที่ห้องแลปชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีโดยด่วน เพื่อการประสานแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.รวมกลุ่มและช่วยกันป้องกันเชื้อทอร่าเข้ามาในแหล่งเลี้ยงของเรา โดยวิธีดังต่อไปนี้
2.1 ให้ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทำการเช็คไวรัสในพ่อแม่พันธุ์เป็นระยะตลอดช่วงที่ทำการเพาะฟักลูกกุ้ง
2.2 ต้องเช็คไวรัสทอร่าในลูกกุ้งพีก่อนการนำลูกกุ้งพีมาปล่อยในบ่อเลี้ยง
2.3 ช่วยประสานติดตามข่าวการเกิดโรคในแต่ละเขตเลี้ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เพราะเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นานกว่า 20 วัน โดยจะระบาดสู่ฟาร์มที่ใช้แหล่งน้ำเดียวกันได้ง่าย
3.หากสงสัยว่ากุ้งเป็นโรคไวรัสทอร่าหรือโรคอื่น โปรดโทรประสานที่ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี ติดต่อโทร. 0-7728-2600, 0-7721-4611 โดยด่วน

กรณีผู้ซื้อกุ้ง
1.หากพบกุ้งที่ป่วย หรือมีกุ้งที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคทอร่า (ตัวแดง หางแดงเข้ม มีจุดแผลดำข้างลำตัว) โปรดแจ้งที่ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี ด่วน!
2.หากมีการจับกุ้งที่สงสัยหรือมีอาการกุ้งป่วย ควรทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังเสร็จงานทุกครั้ง ด้วยน้ำละลายด่างทับทิมหรือฟอร์มาลินเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม (1 กรัม หรือ 1 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตร)
3.สถานที่ทำงานแพที่มีลานคัดกุ้ง ล้างกุ้ง ควรก่อสร้างบ่อเกรอะรับน้ำจากลานคัดล้างกุ้งทั้งหมด และหลอดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนปล่อยสู่คูระบายน้ำ หรือคลองสาธารณะ
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี หวังว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี และช่วยกันป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และพวกเราที่อยู่ในสายอาชีพ "กุ้ง" ทุกคน

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทย ปักษ์หลัง ฉบับเดือน ตุลาคม 2547

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด