ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

ประมงสอนเทคนิคเพิ่มมูลค่าหลังจับสัตว์น้ำ

นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องจากสัตว์น้ำมีเปอร์เซ็นต์เน่าเสีย ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น และผู้บริโภคไม่นิยมบริโภคสัตว์น้ำที่ไม่สดด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้ความเย็นและการรักษาความสะอาด สำหรับการให้ความเย็นสัตว์น้ำสามารถทำได้ ด้วยการใช้น้ำแข็ง ซึ่งจะช่วยชะลอและยับยั้งปฏิกิริยาต่างๆ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้น้ำแข็งที่ละลายแล้วยังช่วยชะล้างจุลินทรีย์ เมือกและสารประกอบที่ทำให้เกิดกลิ่นและรสที่ไม่ดีระหว่างการเก็บรักษาได้อีกด้วย
ดังนั้นกรมประมงขอแนะนำว่า ต้องนำสัตว์น้ำที่จับได้ขึ้นจากน้ำโดยเร็ว แล้วนำมาล้างทำความสะ อาด ทำการคัดแยกชนิดสัตว์น้ำอย่างรวดเร็ว ไม่ควรเก็บสัตว์น้ำต่างชนิดกันไว้รวมกัน เนื่องจากเมือกของปลาชนิดหนึ่ง อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปลาชนิดหนึ่งได้ หลังจากนั้นให้ทำการลดอุณหภูมิของสัตว์น้ำให้ใกล้เคียง 0 องศาเซลเซียส โดยใช้น้ำแข็งป่นวางสลับชั้นกับสัตว์น้ำในอัตราส่วนระหว่างสัตว์น้ำต่อน้ำแข็งเป็น 1 ต่อ 2-3 และต้องคอยเติมน้ำแข็งทดแทนน้ำแข็งที่ละลายไป ซึ่งการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จะช่วยรักษาคุณภาพได้นานถึง 15 วัน ในขณะที่การเก็บ ณ อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และ 15 องศาเซลเซียส จะเก็บ รักษาคุณภาพสัตว์น้ำได้นานเพียง 6 และ 2 วัน เท่านั้น
ทั้งนี้ น้ำและน้ำแข็งที่ใช้สัมผัสสัตว์น้ำต้องทำมาจากน้ำที่สะอาด มีการขนถ่ายที่ถูกสุขลักษณะ โดยทุกสิ่งที่สัมผัสกับสัตว์น้ำ ภาชนะบรรจุต้องเป็นวัสดุผิวเรียบไม่เป็นสนิม ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่าย และที่สำคัญควรขนส่งสัตว์น้ำโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทย ปักษ์แรก ฉบับเดือน ธันวาคม 2547

นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด