ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

18 คำถาม กับผู้เลี้ยงกุ้งมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ตรัง ได้จัดงาน "รวมพลังคนรักษ์กุ้ง" ณ โรงแรมเรือ และหนึ่งในประเด็นที่มีการเสวนากันคือเทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาว


โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรตั้งคำถามให้วิทยากรได้ตอบคำถาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเลี้ยงเพื่อให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จมากขึ้น ทีมงานหนังสือพิมพ์กุ้งไทยได้รวบรวมไว้ดังนี้
1. ก่อนลงปูนมาร์ลควรเช็คค่าพีเอช ก่อนหรือไม่ ?
คุณอวยชัย : ควรจะเช็คค่าในดินก่อนทุกครั้ง

2. ค่าพีเอชในดินอยู่ที่ 6.5 ควรลงปูนมาร์ลในอัตราเท่าไหร่ ?
คุณอวยชัย : ถ้าค่าพีเอช ในดินอยู่ที่ 6.5 แต่ไม่เกิน 7.5 ควรใช้ปูนมาร์ลในอัตราส่วน 1 ตัน/ไร่ ถ้าสภาพดินเป็นสนิมมากควรลง 2-3 ตัน/ไร่ เพราะปูนมาร์ลจะมีธาตุแมกนีเซียม และแคลเซียม ซึ่งจะเป็นผลดีในการเลี้ยงกุ้ง
3. ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวต้องเสริมแร่ธาตุหลักๆ อะไรบ้าง ?
คุณธีรยุทธ : สำหรับแร่ธาตุหลักๆ ในการเลี้ยงกุ้งขาวมีมากแต่การใช้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมในบ่อ และลักษณะของกุ้ง

4. ค่าพีเอช สูงหรือต่ำ อย่างไหนจะทำให้การเลี้ยงกุ้งเจริญเติบโตเร็วกว่ากัน ?
คุณธีรยุทธ : ในการเลี้ยงกุ้งถ้าค่าพีเอชต่ำกุ้งจะโตดี
5. เมื่อลงกุ้งขาวแล้วประมาณ 10 -15 วัน เกิดปัญหาน้ำใสจะแก้ไขอย่างไร ?
คุณธีรยุทธ : สาเหตุน้ำใสอาจมาจากการเตรียมบ่อในตอนแรก หรือมีหอยแมลงภู่มากเกินไปทำให้มีน้ำใสเรื้อรังซึ่งจะแก้ปัญหายากมาก ในระหว่างการเลี้ยงน้ำในบ่อใสควรใส่ปุ๋ยที่ไม่มีแอมโมเนีย แล้วเสริมด้วยธาตุแมกนีเซียม ดีเกลือในตอนเช้าซึ่งจะช่วยให้แพลงก์ตอนเกิดเร็วขึ้นและอยู่ได้นานขึ้น สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง

6. น้ำในบ่อระหว่างการเลี้ยงมีสีเขียวเข้มจัด ฟองมาก พีเอช กลางวันมากกว่า 8 จะแก้ไขให้สีน้ำโปร่งขึ้นควรทำอย่างไร ?
คุณธีรยุทธ : วิธีแก้ไขคือ หยุดการให้อาหารก่อน 1 วัน ในกรณีที่น้ำมีสีเขียวเข้มจนเป็นสีน้ำตาลและมีฟองมากซึ่งอาจจะเกิดการดร็อป ควรแก้โดยลงโซเดียมในช่วงกลางคืนก็สามารถลด พีเอช ได้ แต่ถ้าในกรณีที่มีตะกอนมากจะใช้ออกซิเจนผงควบคู่กับโซเดียมประมาณ 3 กก./ไร่ ใส่ในช่วงประมาณ 4-5 ทุ่ม
7. ในกรณีที่บ่อเลี้ยงมีสาหร่ายมากเกินไป ควรทำอย่างไร ?
คุณอวยชัย : ควรใช้คนงานคราดสาหร่ายขึ้นมาจากบ่อ เพราะถ้าปล่อยไว้นานเกินไปสาหร่ายจะตายและจมลงสู่ก้นบ่อ อาจทำให้เกิดปัญหาแอมโมเนียและทำให้น้ำเสียตามมาได้ ถ้าคราดสาหร่ายออกในช่วงกุ้งเล็กควรระวังกุ้งอาจติดขึ้นมากับสาหร่ายได้

8. ปัญหาเรื่องแอมโมเนียแก้ไขได้อย่างไร โดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด ?
คุณอวยชัย : ปัญหาแอมโมเนียจะทำให้น้ำมีสีเข้มเพราะมีไนโตรเจนมาก วิธีแก้ไขอย่างง่ายๆ คือ การถ่ายน้ำและลดอาหาร
9. ระหว่างการเลี้ยงกุ้งขาวพบว่ากุ้งล่องผิวน้ำ ในช่วงกุ้งอายุ 60 วันขึ้นไป อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และควรแก้ไขอย่างไร ?
คุณธีรยุทธ : ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุบ่อที่มีตะกอนมากทำให้กุ้งล่อง วิธีแก้ควรลดตะกอนในบ่อ โดยการลงฟอสเฟตทำสีน้ำขึ้นมา

10. วิธีจัดการกับหอยเจดีย์ควรทำอย่างไร ?
คุณอวยชัย : เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้กากชาในการกำจัดหอยเจดีย์ แต่โดยส่วนตัวผมจะใช้หญ้าแห้งหรือฟางทำให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้กากชา แต่อย่างไรก็ดีเกษตรกรควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสียด้วย อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของแต่ละบุคคล
11. ในบ่อมีหนอนแดงและสัตว์หน้าดินเยอะกุ้งขาวจะกินหรือไม่ ?
คุณธีรยุทธ : มีหนอนแดงในบ่อ กุ้งก็สามารถกินเป็นอาหารได้ ถ้าช่วงลงกุ้งใหม่ๆ แล้วมีหนอนแดงมาก 20 วันแรกอาจไม่ให้อาหารเลยก็ได้ เพราะกุ้งกินหนอนแดงหรือสัตว์หน้าดินได้

12. ในบ่อเลี้ยงกุ้ง มีกุ้งเคยเยอะจะดีหรือไม่ ?
คุณอวยชัย : ในบ่อเลี้ยงกุ้งถ้ามีกุ้งเคยมากไม่ดี ดังนั้นถ้าพบควรทำลายให้หมด เพราะกุ้งเคยเป็นกุ้งที่นำพาหะมาสู่กุ้งที่เราเลี้ยงได้ การเตรียมบ่อขั้นตอนดึงน้ำเข้าต้องทำการกรองน้ำแล้วลงคลอรีนหรือยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดกุ้งเคยให้หมดทั้งบ่อ หลังจากนั้นประมาณ 4-5 วัน ให้ใช้สวิงลากดูว่ามีกุ้งเคยเหลืออยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ถือว่าไม่ผ่านต้องทำการเตรียมน้ำใหม่
13. ในระหว่างการเลี้ยงควรใช้แคลเซียม, แมกนีเซียมช่วงไหน ปริมาณมากน้อยอย่างไร ?
คุณอวยชัย : แร่ธาตุต่างๆ ที่กล่าวมาอย่างโซเดียมควรใช้ระหว่าง 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน ปริมาณที่ใช้ประมาณ 5-20 กก./ไร่ ดีเกลือจะใช้ 3-15 กก./ไร่ ในช่วงเวลาประมาณ 8 -10 โมงเช้า หลังจากที่ลงแล้วสีน้ำจะนิ่งตลอดเพราะกุ้งขาวจะเน้นที่สีน้ำโปร่ง จำไว้ว่าถ้าน้ำสีเข้มควรใช้โซเดียมตอนกลางคืนและดีเกลือตอนกลางวัน

14 : กุ้งขาวอายุ 2 เดือน พีเอช อยู่ที่ 8.5 อัลคาไลน์อยู่ที่ 214 สีน้ำเขียวเข้ม ความเค็ม 42 แอมโมเนีย 2.6 มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งหรือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขให้น้ำดีควรทำอย่างไร ใช้สารเคมีช่วยได้หรือไม่ ?
คุณธีรยุทธ : ควรใช้วิธีการถ่ายน้ำเพราะจะช่วยลดต้นทุนเรื่องสารเคมี
คุณอวยชัย : ใช้วิธีการถ่ายน้ำจะดีที่สุด ถ้าใช้สารเคมีอาจมีผลกระทบและเกิดแอมโมเนียตามมาได้
15 : วิธีการสังเกตกุ้งที่มีปัญหาล่วงหน้าก่อน 3-4 วัน จะมีวิธีการสังเกตจากอะไร ?
คุณธีรยุทธ : สังเกตได้จากลักษณะของกุ้ง ถ้ากุ้งมีอาการหนวดขาด ตัวขาวขุ่น และขอบบ่อจะมีกุ้งตาย วิธีแก้ไขคือต้องหยุดการให้อาหาร เปิดเครื่องตีน้ำหรือไม่ก็ลดอาหารลง 70% อีกวิธีหนึ่งคือลงปูนซีเมนต์ประมาณ 30 กก./ไร่ เพื่อไม่ให้กุ้งลอกคราบต่อ เพราะถ้าลอกคราบมากอาจเกิดความเสียหายได้ หรือทำการสุ่มกุ้งโดยการเช็คยอทุก 5 ช.ม. ถ้ากุ้งตายมีลักษณะเป็นสีส้มอันเนื่องมาจากโรคทอร่าเกินกว่า 5 % ต้องรีบจับโดยเร็ว

16 : ควรขายช่วงน้ำหนักเท่าใด เพื่อให้ราคาที่ดีที่สุด ?
คุณอวยชัย : กุ้งที่จับขายน้ำหนักต้องอยู่ที่ 40-45 ตัว/กก. ราคาขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราไม่สามารถคาดคะเนราคากุ้งล่วงหน้าได้
17 : การสมัครเข้าชมรมหรือการรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรด้วยกันมีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร ?
คุณอวยชัย : การรวมกลุ่มกันระหว่างเกษตรกรในยุคปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเทคนิคการเลี้ยงต่างๆ หรือเพื่อเป็นเสียงในการต่อรองกับกลุ่มอื่นๆ อย่างเช่น ต่อรองกับกลุ่มผู้เพาะลูกกุ้ง กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร กลุ่มห้องเย็นผู้ซื้อกุ้ง ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นมาก

18. การเลี้ยงอย่างมืออาชีพต้องทำอย่างไรบ้าง ?
คุณธีรยุทธ : อยากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเห็นความสำคัญของอาชีพนี้ให้มากๆ การเลี้ยงกุ้งขาวต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ถ้าเลี้ยงไม่ได้อย่าพยายามฝืนเลี้ยงต่อ ควรมีการพักบ่อบ้าง ยอมเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าแรงคนงานสักนิดดีกว่าไปเพิ่มความเสี่ยงในการเลี้ยง และอาจทำความเสียหายให้กับบ่อได้
คุณอวยชัย : การเลี้ยงที่จะให้ประสบผลสำเร็จก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น พื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมมีบ่อพักน้ำที่พร้อม บางครั้งบ่อที่ใช้เลี้ยงมีปัญหาระหว่างการเลี้ยงมาก ควรหยุดพักบ่อหรือถือเป็นการพักบ่อไปในตัวการเลี้ยงจะประสบความสำเร็จได้นั้นควรคำนึงถึง 1.การเตรียมบ่อที่ดี 2.การจัดการที่ดี 3.การเลือกพันธุ์ที่ดี 4.การเอาใจใส่ที่ดี 5.ติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจาก หนังสือ พิมพ์กุ้งไทย ฉบับที่ 41


นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด