ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

อียูยี้กุ้งซื้อขายผ่านตลาดมหาชัย
ร่อนหนังสือด่วนถึงกรมประมง
?ตลาดทะเลไทย? เจอแจ๊กพอร์ต
หลังสหภาพยุโรปย่องตรวจระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำไทย
ชี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด


ร่อนหนังสือเข้ากรมประมงแบนกุ้งซื้อขายผ่านตลาดแบบไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดจนกว่าจะแก้ข้อบกพร่องได้
ด้านตลาดเจ้ากรรมยันตุลาฯ นี้ เคลียร์ปัญหาลงตัวแน่
ภายหลังจากคณะเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป ( อียู )
ได้เดินทางมาตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำในประเทศระหว่างวันที่
11-20 กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยได้มีการตรวจสอบสุขลักษณะตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำของภาคเอกชนด้วยนั้น
ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่า
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง
ได้แจ้งผลการตรวจสอบตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ (ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร)
ผ่านทางเอกสารไปยังชมรม สมาคม และสหกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมกุ้ง
หลังจากผลการตรวจสอบของสหภาพยุโรปพบว่า สุขลักษณะของตลาดกลางฯ ดังกล่าว
ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า
ผลการตรวจสอบสุขลักษณะตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำของภาคเอกชนไทยคือ
ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ( ตลาดทะเลไทย ) นั้น ปรากฏว่า
ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Council Directive 91/493/EEC หน่วยงาน DG-SANCO
ของยุโรป
จึงขอให้กรมประมงพิจารณาระงับการส่งออกสินค้ากุ้งที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางฯ
ดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรป จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้

กรมประมงพิจารณาแล้วว่า
เพื่อให้ไทยสามารถคงภาพลักษณ์ด้านการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
จึงเห็นควรให้งดเว้นการซื้อกุ้งจากตลาดทะเลไทย
เพื่อผลิตสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเป็นการชั่วคราว ตั่งแต่วันที่ 1
กันยายน 2548 เป็นต้นไปโดยกรมฯ จะตรวจสอบจาก Movement Document
ที่แนบสำหรับการขอรับใบรับรอง (Realth Certincate )
ทั้งนี้ กรมฯ ได้ประสานงานกับผู้บริหารตลาดทะเลไทยแล้ว และได้รับแจ้งว่า
จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้เสร็จได้ภายในเดือนตุลาคม 2548
หากกรมประมงตรวจสอบแล้ว พบว่าตลาดทะเลไทยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพฯได้
ก็จะยกเลิกการระงับการส่งออกดังกล่าวต่อไป

ขณะที่นายสุวัฒนชัย วิเศษเจริญ ผู้จัดการชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร
เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์กุ้งไทยว่า
การระงับการนำเข้ากุ้งที่ซื้อขายผ่านตลาดทะเลไทยของสหภาพยุโรปดังกล่าว
ทำให้บางห้องเย็น ซึ่งเป็นส่วนน้อยและตลาดฯ ได้รับความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง
แต่เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายกุ้งระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในขณะนี้ยังมีไม่มากนัก
ทำให้ความเสียหายยังอยู่ในวงจำกัด
แต่อย่างไรก็ตาม ทางตลาดฯ
ก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสหภาพยุโรปต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากแม้มูลค่าการซื้อขายระหว่างกันยังมีน้อยอยู่
แต่ไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ( จีเอสพี )
คืนจากสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำให้คาดว่ามูลค่าการซื้อขายระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นอีกในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ในการดำเนินการตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรปดังกล่าว
ยังได้กรมประมงมาเป็นที่ปรึกษา และขณะนี้กำลังดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม

ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับกรมประมงอย่างแน่นอน


สำหรับสาเหตุที่สหภาพยุโรปมีคำสั่งดังกล่าวผ่านมายังกรมประมงนั้น
ผู้จัดการชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร เปิดเผยว่า
คาดว่าน่าจะเกิดการที่กุ้งส่วนหนึ่งค้างอยู่ในสต๊อกนานจนมีกลิ่น
และการลากสินค้ากับพื้น
ซึ่งทางสหภาพยุโรปถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ส่วนปริมาณกุ้งที่เข้าออกผ่านตลาดทะเลไทย นายสุวัฒนชัย กล่าวว่า
ในแต่ละวันจะมีกุ้งซื้อขายผ่านตลาดทะเลไทยในปริมาณมากน้อยไม่เท่ากัน
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา
อัตราการเลี้ยงรอดของเกษตรกร รวมทั้งสภาวการณ์ในขณะนั้นๆ
แต่ช่วงที่กุ้งเข้ามากที่สุดคือวันละประมาณ 800 ? 900 ตัน ขณะที่บางวัน เช่น
วันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันนักขัตฤกษ์ มีกุ้งเข้ามาน้อยมากเพียงไม่กี่สิบตัน
?ห้องเย็นที่ส่งเข้าอียูมีน้อยมาก ถึงแม้ได้จีเอสพีคืนแล้ว แต่คาดว่า
ก็ยังต้องติดในเงื่อนไขต่างๆ ของอียูอีกหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าส่งผลกระทบมากนัก
แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบความเสียหายเบื้องต้นคิดเป็นมูลค่าวันละหลายสิบล้านบาท?
นายสุวัฒนชัย กล่าวต่อไปว่า
สำหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้นของห้องเย็นที่จะส่งกุ้งเข้าอียู
อาจต้องมีการคัดกุ้งและซื้อตรงจากฟาร์ม หรือจากโบรกเกอร์เข้าโรงงานโดยตรง
ซึ่งก็น่าจะสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง ?ผลกระทบอาจเป็นช่วงแรกเล็กน้อย
แต่เมื่อกรมประมงเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ก็คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
ซึ่งหลังจากมีการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว กรมประมงก็จะรายงานผลไปยังอียู
และอียูก็จะเดินทางมาตรวจสอบอีกครั้ง?

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทย


นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด