ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

10 ประการ อียูเลิกซื้อกุ้ง

สำหรับสาเหตุที่สหภาพยุโรปไม่พึงพอใจสุขลักษณะของตลาดทะเลไทยในครั้งนี้นั้น ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปิดเผยว่า ตามหนังสือที่สหภาพยุโรปส่งมายังกรมประมง ระบุว่า หลังจากการเดินทางมาตรวจสอบดังกล่าว ผลปรากฏว่า ตลาดฯ มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะดังนี้คือ
1.พื้นมีน้ำขังอยู่ทั่วไป และพื้นผิวบางส่วนสึกกร่อน มีคราบไม่สะอาด

2.โครงสร้างของตลาดเป็นแบบเปิด ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการปลอมปนจากฝุ่นละออง และสัตว์ต่างๆ ได้ ( วันตรวจพบสุนัข 1 ตัว ในบริเวณที่ขายสัตว์ )

3.มีกลิ่นหมักหมมจากท่อระบายน้ำรอบๆ อาคารซื้อขายสัตว์น้ำ

4.การขนถ่ายสินค้ายังไม่ถูกสุขลักษณะ โดยลากตะกร้าใส่สัตว์น้ำไปกับพื้นโดยตรง
และวางตะกร้าสัตว์น้ำที่รอการขนถ่ายขั้นรถบรรทุกบนพื้นถนน โดยไม่มีสิ่งปกคลุมและที่รอง ทำให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งควันจากท่อไอเสีย

5.อุปกรณ์ เช่น ถัง ตะกร้า มีคราบไม่สะอาดสะสมมาก

6.ตะกร้าที่ล้างแล้ว วางบนพื้นโดยตรง

7.คนงานนอนบนถังและตะกร้า

8.พบจานอาหาร และคนงานสูบบุหรี่ บริเวณซื้อขายสัตว์น้ำ

9.อ่างล้างมือ ไม่มีการใช้งาน

10.ห้องน้ำพนักงาน ไม่สะอาด พบคราบสกปรกอยู่ทั่วไป

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กุ้งไทย


นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด