ขอต้อนรับสู่ www.shrimpcenter.com ครับ.

เพาะลูกกุ้งไม่ติด เสียหายเป็นเบือ

มีเกษตรกรหลายท่านสอบถามมากับทีมงานหนังสือพิมพ์กุ้งไทยว่า สาเหตุใดที่ทำให้โรงเพาะฟักลูกกุ้งในจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถเพาะติดได้เป็นจำนวนมาก ทางผู้สื่อข่าวนสพ.กุ้งไทยก็ไม่นิ่งนอนใจรีบเดินทางไปสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านโรคกุ้งโดยเฉพาะ

ท่านผู้นั้นคือ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งท่านได้ให้คำตอบกับเราว่า จากการที่ตนได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่อยู่โรงเพาะฟัก บอกมาว่าอาการที่เกิดกับลูกกุ้งดังกล่าวน่าจะเป็น ?โรคซูเอี้ยซินโดรม? ซึ่งอาจเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก นั่นคือ ประการแรกเกิดจากพ่อแม่พันธุ์หลายๆชุดที่มีปัญหา หรือมาจากคนละกลุ่มกัน ประการที่สองมาจากคุณภาพน้ำที่ไม่ดีพอ ประการสุดท้ายอาจจะมาจากการให้อาหารที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับอายุของกุ้ง เช่น อาหารมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป

ดร.ชลอ กล่าวต่อไปว่า โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วตนคิดว่าสาเหตุของโรคดังกล่าวน่าจะมาจากการที่คุณภาพของน้ำไม่ดีพอ เนื่องจากที่ตนเคยทราบมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์กุ้ง ท่านได้สังเกตและเฝ้าดูการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้ทราบว่า แม้นอเพลียสที่ได้จะมาจากพ่อแม่พันธุ์คนละกลุ่มกันและมีปัญหาที่แตกต่างกัน อาทิ ประวัติความเป็นมาด้านการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ (การเพาะเลี้ยงง่ายหรือยาก) หรือการนำเข้านอเพลียสจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน หากมีการกรองน้ำที่ดี หลายๆ รอบ และละเอียดรอบคอบ ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้และสามารถทำให้มีอัตราการรอดถึง 80-90% เลยทีเดียว

นอกจากนี้เกษตรกรยังสอบถามมาอีกว่า หากใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีจะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคนี้ได้หรือไม่ ดร.ชลอ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่คิดจะใช้ยา ตนคิดว่าโรคซูเอี้ยซินโดรมไม่สามารถที่จะใช้ยาช่วยได้ แต่ถ้าหากต้องการจะใช้ยาจริงๆ ก็ขอร้องว่าต้องเป็นยาที่กรมประมง หรือ อย. ให้ใช้ได้เท่านั้น เพราะถ้าใช้ยาที่ไม่ได้รับอนุญาตและมีการตรวจเจอ จะทำให้มีปัญหาเรื่องการส่งออกและปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้ หากมีการแช่ยาหรือดองยาเป็นระยะเวลานาน อาจจะทำให้กุ้งที่ได้ไม่มีคุณภาพอีกด้วย

ดร.ชลอ กล่าวเสริมว่า โรคซูเอี้ยซินโดรมนั้นจะเกิดขึ้นเป็นบางช่วงเวลา โดยเฉพาะเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตก และเกิดพายุจะทำให้น้ำในทะเลขุ่น ตะกอนมาก อุณหภูมิอากาศต่ำลง และเมื่ออุณหภูมิน้ำต่ำ การเข้าเสตรทต่างๆ ก็เริ่มช้า เนื่องจากกุ้งเป็นสัตว์เลือดเย็น ทำให้การเพาะพันธุ์จึงมีปัญหามาก คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซูเอี้ยซินโดรมขึ้นได้?

ผมคิดว่าหากไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ควรที่จะใช้ยา โดยส่วนตัวของผมแล้วเชื่อเรื่องคุณภาพน้ำ เกษตรกรควรหันมาเน้นเรื่องน้ำจะดีกว่า เพราะถ้ามีการกรองน้ำที่ดีจริง เชื้อโรคไม่เกิด ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหา ด้านดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล ก็มีผลทำให้เกิด ส่วนเรื่องพ่อแม่พันธุ์และอาหาร ผมคิดว่ามันเป็นส่วนเสริมเท่านั้น อย่างไรก็ดี เราควรต้องติดตามดูทั้งสามสาเหตุนี้ เพราะท่านที่บอกเป็นผู้ที่มีความเก่งทางด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมากทีเดียว? ดร.ชลอ กล่าวทิ้งท้าย

;;;ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์กุ้งไทย


นำเสนอขึ้นสู่เวบไซต์ โดย www.shrimpcenter.com
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล webmaster
สนับสนุนโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด