ปี2546 เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รวย
เป็นบทสรุปจากการระดมพลคนเลี้ยงกุ้งจากทุกวงการขึ้นมาแสดงความคิดเห็นจากคำถามของเกษตรกรชาวชุมพร
คุณเดชา บรรลือเดช(ผู้เลี้ยงกุ้งจากปราณบุรี)
น.สพ.สายันณ์ คงเพชร (ผู้เลี้ยงกุ้ง และผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ)
คุณนิรัติศัย วรธนานนท์(ผู้จัดการด้านการเลี้ยงกุ้งของ ซีพี)
คุณอรรถพล สุริยะวงศ์แห (ผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก "สาริน ฟาร์ม")
น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ แกนประสานงานเครือข่าย คนไทย กุ้งไทย
ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม (มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์)อะไรคือปัจจัยที่ทำให้การเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จ???????
- ปัจจัยสำคัญคือ ดิน น้ำ ลูกกุ้ง การจัดการ อาหารกุ้ง (คุณเดชา)
- วิชาการ กับโชค(โชคที่เราสามารถสร้างด้วยตนเอง) (พี่หมอสายันณ์)
- ระบบปิด การใช้ระบบโปรไบโอติคฟาร์มมิ่ง และการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ (พี่นิรัติศัย)
- โรคดวงขาว เริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์ แล้วถ่ายทอดมาถึงลูก เราควรจึงเน้นการป้องกันตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์ (ทำให้ปลอดเชื้อ) เพื่อได้นำพวกพ่อแม่พันธุ์ปลอดเชื้อมาเพาะให้ลูกกุ้งคุณภาพแก่เกษตรกร จึงให้ความสำคัญกับลูกกุ้ง ไม่ใช่ว่าลูกกุ้งติดเชื้อจะเลี้ยงไม่ได้ แต่โอกาสแบบนั้นมีน้อย(คุณอรรถพล)
- การเลี้ยงกุ้งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราอยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุมได้ ทำได้ เกือบทั้งหมด แต่ขอให้มองในเรื่อง (พี่หมอสุรศักดิ์)
*รู้จักตัวกุ้งมากกว่าเดิม
*ป้องกันโรคให้ดีที่สุด ทุกวิถีทาง
*สำหรับลูกกุ้ง ต้องตัดปัญหาให้ได้
*ดูเขตเลี้ยง และเขตชานเลน สม่ำเสมอ
*เน้นการป้องกัน ดีที่สุด
- แนะนำให้เกษตรกรฟังข้อมูล หรือ เข้ามาฟังสัมมนานั้น เรามาเพื่อเรียนรู้ ได้ แต่อย่า ลอกเรียน (ดร.สถาพร)

การเลี้ยงกุ้งขาว ควรเลี้ยงใน น้ำจืด หรือน้ำ เค็ม ถึงจะดี????
-ควรจะเป็นน้ำที่มีความเค็มหน่อย คือ มากกว่า 10 พีพีที
-เลี้ยงกุ้งขาวในน้ำจืด สีตัวกุ้ง กับรสชาติ ไม่ค่อยดี แต่ในที่มีความเค็มพบว่าสีและรสชาติเป็นที่ต้องการของห้องเย็น
-สนับสนุนในเรื่องเลี้ยงกุ้งขาวที่น้ำมีความเค็มดีกว่า (คุณนิรัติศัย)
-เลี้ยงที่น้ำจืดหรือเค็มก้อได้ที่สามารถเลี้ยงรอดและต้นทุนไม่เกิน 60 บาท(พี่หมอสายัณต์)
-เลี้ยงที่ความเค็ม 5-15 พีพีที ดูแล้วเหมาะสมกว่า(คุณเดชา)
-ข้อมูลการทดลองจากนักศึกษา ที่ระดับความเค็ม 5 พีพีที หากเราเติมแร่ธาตุ ในปริมาณ 7.7% กุ้งจะโตดี แต่ถ้าเราใส่มากถึง 15% พบว่าแทนที่กุ้งจะโตเร็วขึ้นกลับเป็นว่าโตช้าลง(ดร.สถาพร)


กุ้งโตช้าแก้ไขไง??????

(พี่หมอสุรศักดิ์) ปี 2545ไทย80%ของผู้เลี้ยงเจอปัญหากุ้งไม่โต แต่มีบริเวณที่เลี้ยงกุ้งโตดีอยู่2 แห่งคือ แถวอำเภอกันตัง และจันทบุรี พบว่าที่กันตังนั้นเลี้ยงกุ้งแบบปล่อยแน่น ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเลี้ยงแบบปล่อยบาง แต่ทั้งสองแห่งนี้ให้อาหารแบบอัด และดูแลสิ่งแวดล้อม
(ดร.สถาพร) อ้างถึงคุณคำนึงว่าแก้ปัญหาโดยเน้นลูกกุ้งคุณภาพ (ตามดูตั้งแต่บ่อเพาะว่าต้องโตดี)
เน้นตรวจเชื้อพ่อแม่พันธุ์ และลูก เช็คเอชพีวี
(คุณอรรถพล) การเลือกลูกกุ้งเป็นสิ่งสำคัญโดยหาลูกกุ้งที่ปลอดเชื้อ และดูว่าโรงเพาะฟักผลิตอย่างไร การวัดค่าเพื่อประเมินลูกกุ้งก็ควรมองเช่นกันไม่ว่าเรื่องของอัตราส่วนของลำไส้กับกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าคนเลี้ยงกุ้งควรจะสละเวลาสักวัน 2 วันไปดูโรงเพาะเองเลยดีกว่าครับ น่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
(พี่นิรัติศัย) ลดปัญหาดังกล่าวโดยการปรับสูตรการให้อาหาร และเน้นการให้อาหารตามขนาดของกุ้งไม่ใช่อายุกุ้ง พบว่าอาการโตช้าลดลง
(พี่หมอสายัณต์) ผมตัดปัญหากุ้งโตช้าในบ่อโดยการกำจัดหรือคัดออกจากบ่อแล้วนำไปใส่ในบ่อธรรมชาติ
(คุณเดชา) อยู่ที่ความจริงใจของโรงเพาะ ในการเลือกลูกกุ้งให้กับคนเลี้ยง แต่ก็มีเทคนิคในการแก้ปัญหากุ้งโตช้าด้วยวิธีนี้ครับคือ เราจะหย่อนหนอนแดงในน้ำชานบ่อตอนกลางวัน เพราะกุ้งตัวเล็กจะกล้าขึ้นมากินหนอนแดงตอนกลางวัน แต่กุ้งใหญ่ไม่กล้าขึ้นมา ทำให้เร่งไซส์เล็กให้โตขึ้นมาได้ระดับหนึ่งครับ อีกอย่างที่สำคัญและขอย้ำคือ ให้เบอร์อาหารตามขนาดของกุ้ง

แมลงตอมไฟในฟาร์มกุ้ง สามารถนำเชื้อไวรัสหัวเหลือง หรือไวรัสดวงขาว เข้าสู่บ่อเลี้ยงได้หรือไม่????????
(พี่หมอสุรศักดิ์) มองว่า การนำพาไวรัสไปบ่อต่างๆเกิดจากคนมากกว่า
(พี่นิรัติศัย) ไม่แน่ใจ แต่ก็ปิดไฟบริเวณบ่อ 70 วันแรกของการเลี้ยงกุ้ง
(พี่หมอสายัณต์ ) ไม่มีข้อมูลยืนยันทางวิชาการครับเรื่องนี้
(คุณเดชา) ไม่สนใจ ผมมองว่าทำให้กุ้งแข็งแรงและรักษาสภาพแวดล้อมในบ่อให้ดีก็พอแล้ว
การเลี้ยงกุ้งขาว โปรตีนในอาหารควรจะสูงหรือต่ำ หรือใช้อาหารของกุลาดำหรือก้ามกรามได้หรือเปล่า
(พี่หมอสุรศักดิ์ )การเลี้ยงกุ้งขาวนั้นหากเราใช้อาหารโปรตีนสูงต้องคุมอาหารให้ดี และถ้าเราใช้อาหารโปรตีนต่ำมีแป้งผสมมาก คนเลี้ยงต้องเอื้ออาหาร ต้องคิดไว้เสมอว่าทำอย่างไรก็ได้ ให้กุ้งขาวล่องน้อยที่สุด
(พี่หมอสายัณต์) การเลี้ยงกุ้งขาวเราต้องปรับตัวตามเขา แต่ถ้าสีน้ำเข้มให้ดึงอาหาร อีกอย่างจากประสบการณ์พบว่ากุ้งขาวชอบน้ำที่พีเอชสูง
(พี่นิรัติศัย) มองว่าใช้อาหารที่แต่ละบริษัทอาหารทำมาให้กุ้งขาวโดยเฉพาะ น่าจะดีกว่า
ทิ้งท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ จากออสเตรเลียได้ทำการศึกษาลำไส้ของกุ้งขาวพบว่า ส่วนหนึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชที่พื้นบ่อ และอีก 45% เป็นอาหารที่เราให้กุ้งขาวกิน

คำถามสำคัญ *** หากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วม COC หรือ GAP แล้ว ราคากุ้งที่ขายจะสูงกว่าปกติหรือไม่?????
ตอบ ราคาจะเท่ากับปกติ แต่ถ้าไม่เข้าร่วม ก็ขายกุ้งไม่ได้แน่นอน

พวกเราหวังว่าข้อมูลสั้นๆในแต่ละเรื่องคงจะให้มุมมองของการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันแก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยน่ะครับ!
เอกอนันต์ ยุวเบญจพล
(ซิตโต้กรุ๊ป) BACK(กลับหน้าแรก)


ปี 2546 เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รวย