การลดปริมาณ สาหร่ายหรือแพลงก์ตอนชนิดลอยน้ำในบ่อกุ้ง
โดยใช้ไดโว่ดัดแปลง...
แนวคิด คุณสมเกียรติ (ปราณบุรี)

ปัญหาของผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในหลายพื้นที่คือ แพลงก์ตอนที่มีจำนวนมากเกินไปและส่งผลทำให้พีเอชในบ่อแกว่งและสูง ซึ่งในการกำจัดนั้นทำได้หลายวิธีและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนั้นคือการใช้วิธีดัดแปลงไดโว่ เพื่อดูดสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนที่ลอยบริเวณผิวน้ำออก ทำได้โดยหา ปี๊บมาตัดท้าย(เพื่อเปิดช่อง) อีกด้านเปิดเจาะเป็นช่องให้พอดีกับไดโว่ ส่วนตรงกลางเจาะเป็นช่องเพื่อเปิดรับแพลงก์ตอน และยึดอุปกรณ์ด้วยไม้(อาจใช้ไม้ไผ่ก็ได้ดังรูป)

แล้วนำไดโว่ มาติดไว้ในปี๊บ เวลาจะใช้งานก็เอาไดโว่ที่ดัดแปลงไปวางจุ่มตรงบริเวณที่มีแพลงก์ตอนหรือสาหร่ายชนิดลอยน้ำหนาแน่น จากนั้นก็ติดเครื่องไดโว่ แต่ก่อนจะติดควรใส่กระป๋องพลาสติกทรงกระบอกเปล่าลอยน้ำ ลงในช่องอุปกรณ์ด้วย

เนื่องจากหากไดโว่ดูดแพลงก์ตอนและน้ำเข้าไปเร็วจะทำให้มีอากาศเข้าไปในเครื่องด้วยเครื่องจะเสียง่ายดังนั้นเราต้องใส่กระป๋องพลาสติกเปล่าๆเพื่อที่จะได้ไม่มีอากาศเข้าเครื่องไดโว่ ทีนี้ตรงไหนมีแพลงก์ตอนลอยน้ำมากก็ยกเครื่องตัวนี้ไปจัดการได้ทันที ..........กลับหน้าแรก