สามแนวทาง

การเลือกลูกกุ้งของเกษตรกรไทย

การเลือกลูกกุ้งตามแนวทางของ น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ

1.เป็นลูกกุ้งที่ปลอดโรค ต้องผ่านการตรวจ พีซีอาร์ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ไม่มีเชื้อตัวแดงดวงขาว ในตับปลอดเชื้อวิบริโอ และเอ็มบีวี ต่ำสุด หรือไม่มีเลย
2.การเจริญเติบโตของลูกกุ้งในโรงเพาะฟักไม่มีปัญหาใดๆ ตั้งแต่ช่วงนอเพลียสถึง พี12
3.ลูกกุ้งที่ซื้อมาจากโรงเพาะฟักต้องมีการปรับสภาพความเค็มให้เท่ากับความเค็มของบ่อเลี้ยงกุ้งก่อนส่งมอบอย่างน้อย 1 วัน
4.สมบูรณ์ แข็งแรง ระยางค์ครบไม่มีซูโอแทมเนียมเกาะ
5.อัตตราส่วนกล้ามเนื้อต่อลำไส้ปล้องที่ 6 ของลูกกุ้งระยะพี 12-14 (1.2 เซนติเมตร) ควรได้ 4:1 ขึ้นไป
แนวทางคัดลูกกุ้งให้ได้กุ้งโตเร็ว ตามวิธีของ คุณคำนึง มฤคี

1. ไปเลือกลูกกุ้งที่โรงเพาะฟักด้วยตัวเองตั้งแต่ระยะ โพสลาวา 8
2. นำช้อนโต๊ะหรือช้อนชาที่เจาะรูมาตักลูกกุ้งให้เต็มช้อนและนับจำนวนลูกกุ้งที่อยู่ในช้อน
3. ตักและนับลูกกุ้งอีกครั้งเมื่อกุ้งเข้าโพสลาวา 11 (พี11)
4. นำข้อมูลการนับลูกกุ้งทั้ง 2 ครั้ง มาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังตารางข้างล่างนี้

การคัดเลือกลูกกุ้งตามวิธีของคุณบรรจง นิสภวณิชย์

*ขั้นแรกควรที่จะไปเลือกลูกกุ้งด้วยตัวเอง ในช่วงเวลา 9-10 โมงเช้า เพราะในช่วงเวลา6-7 โมงเช้า โรงเพาะฟักจะต้องดูดตะกอน และลูกกุ้งที่ตายออก ดังนั้นถ้าในเวลา 9-10 โมงเช้า หากสังเกตุพบว่ามีลูกกุ้งตายก็แสดงว่ากุ้งเหล่านี้เป็นลูกกุ้งอ่อนแอ

*เดินดูลูกกกุ้งทุกๆบ่อที่ก้นบ่อมีตัวตายหรือไม่ สังเกตุสายอากาศมีคราบสีติดหรือเปล่า ถ้าพบว่ามีคราบสี แสดงว่าบ่อนั้นใช้ยา หรือสารเคมีในการอนุบาล ครับ
*ขอใช้ ขัน หรือกะละมัง 1 ใบ เอากุ้งใส่จำนวนหนึ่ง แล้วใช้มือกวนหลายๆรอบ จากนั้นจึงหยุดกวน แล้วสังเกตุการดีดตัวของลูกกุ้ง ถ้าลูกกุ้งว่ายทวนกระแสน้ำได้ แสดงว่าลูกกุ้งนั้นแข็งแรง แต่หากลูกกุ้งกองอยู่ตรงกลาง หรือว่ายตามกระแสน้ำ แสดงว่าลูกกุ้งนั้นอ่อนแอ
*
ขอใช้ถังอีกหนึ่งใบใส่น้ำจืดแล้วนับลูกกุ้งใส่ลงไปประมาณ 100 ตัว นั่งรอคุยไป 2 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตว่ามีตัวตายเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ ถ้าเกินไม่ควรนำไปเลี้ยงต่อ
ใช้แก้วอีกใบตักลูกกุ้งแล้วยกขึ้นดู ถ้าหนวดคู่แรกหงิกงอ หรือกางออกแสดงว่าลูกกุ้งเครียด ไม่ควรนำไปใช้เลี้ยง
ควรไปดูลูกกุ้งตั้งแต่พี 8 เพราะจะได้ขอให้ปรับความเค็ม ลงมาวันละไม่เกิน 5 พีพีที หากปรับความเค็มมากเกินกว่านี้จะส่งผลระยะยาวต่อการเลี้ยงกุ้งในบ่อ

ระยะกุ้ง
เกรดเอ
เกรดบี
เกรดซี
กุ้งตกเกรด
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ
พี8 1,500ตัว 4,500ตัว 1,500ตัว 4,500ตัว 1,500ตัว 4,500ตัว 1,500ตัว 4,500ตัว
พี11 1,000ตัว 3,000ตัว 1,200ตัว 3,600ตัว 1,350ตัว 4,000ตัว 1,400ตัว 4,500ตัว
พี14 500 ตัว 1,500ตัว 900 ตัว 2,700ตัว 1,300ตัว 3,700ตัว 1,450ตัว 4,000ตัว
จำนวนตัวที่ลดลง
150 ถึง200 ตัว
~500 ตัวขึ้นไป

~100 ตัว

~300 ตัว
~50 ตัว
~150 ตัว
>50
>100