การให้อาหารกุ้ง
เทคนิคของ คุณประยูร หงส์รัตน

สรุปเทคนิค การให้อาหารกุ้งของ คุณประยูร หงส์รัตน์
จาก หนังสือพิมพ์ กุ้งไทย

คุณประยูรหงส์รัตน์เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เจ้าของ สุรีรัตน์ฟาร์ม 105 ม.3 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ในวันปล่อยลูกกุ้งจะมีการตีน้ำไว้สักพักหนึ่ง ก่อน เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำเท่ากันทั้งบ่อ โดยเฉพาะถ้าปล่อยลูกกุ้งช่วงเย็น ซึ่งน้ำด้านบนจะร้อนกว่าน้ำด้านล่าง ก็จะตีน้ำทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วจึงนำลูกกุ้งขนาด พี 13 ขึ้นไปความยาว 12 มิลิเมตร มาปล่อยในอัตรา 40,000-50,000 ตัวต่อไร่
ปล่อยลูกกุ้งวันแรก จะเริ่มให้อาหารในอัตรา ลูกกุ้ง 1 แสนตัว/อาหาร 2 ขีด(200 กรัม) /วัน เดินสาดรอบบ่อวันละ 2มื้อ เพื่อหัดให้ลูกกุ้งรู้จักอาหารสำเร็จรูปและช้าอาหารไปช่วยสร้างสีน้ำด้วย โดยคุณประยูรจะให้อาหารในอัตรานี้ไป 15 วัน
ถ้าเตรียมอาหารธรรมชาติไว้ให้กุ้งกินอย่างอุดมสมบูรณ์ แล้วเราปล่อยกุ้งไม่เกิน 50,000 ตัว/ไร่ อาหารธรรมชาติจะหมดประมาณวันที่ 18 กุ้งจะโตมีความยาวเฉลี่ย4-5 ซม. แต่ถ้าเราปล่อยกุ้ง 1 แสนตัว/ไร่ อาหารธรรมชาติจะหมดวันที่ 12 กุ้งจะยาวแค่ 3 ซม. เท่านั้นเอง
หลังจากวันที่ 18 พออาหารธรรมชาติเริ่มหมด เราจะประเมินอัตราการติดของลูกกุ้ง ถ้ากุ้งติดมากก็จะเพิ่มจาก 2 มื้อเป็น 4 มื้อ ส่วนปริมาณอาหารก็เพิ่มเป็น 2 เท่า จาก 2 ขีด เป็น 4 ขีด แล้วต้องคอยเช็คว่ากุ้งกินอาหารเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้ากุ้งกินเพิ่มก็ต้องให้อาหารเพิ่มอีก ปกติถ้ากุ้งโตดีประมาณ 3 อาทิตย์ ก็เช็คยอออกแล้ว
คุณประยูร จะวางยอไว้ 2 ยอ ต่อบ่อ วางตรงบริเวณที่น้ำเฉื่อยที่สุด หลังจากปล่อยกุ้ง 10 วัน จะนำอาหารมาใส่ยอเล็กน้อยเพื่อสังเกตการเจริญเติบโต และให้กุ้งรู้จักอาหารในยอ จากนั้นพอกุ้งมีอายุ 21-25 จะเริ่มเช็คยอและปรับอาหารตามยอ อัตราการใส่ยอ ใช้ 1 กรัมต่อ อาหร1 กิโลกรัม ตลอดการเลี้ยง เช่นถ้าให้อาหารอยู่ 10 กิโลกรัม ก็แบ่งใส่ยอละ 10 กรัม เวลาในการเช็คยอถ้าให้ 4 มื้อ จะเช็คยอ 3 ชม. ถ้าให้ 5 มื้อ เช็คยอ 2.5 ชม.
ในการใส่อาหารในยอ จะใช้ฝาครอบอาหารไว้ (ใช้ไม้ยาวโดยที่ปลายไม้ข้างหนึ่งขึงลวดเป็นวงกลมแล้วหุ้มด้วยมุ้งเขียวทำเป็นฝาครอบ) เพื่อบังคับไม่ให้อาหารออกจากยอ ขณะหย่อนลงน้ำ เมื่อวางยอจนถึงพื้นบ่อ แล้วก็ค่อยๆยกไม้ครอบอาหารขึ้น ถึงแม้จะไม่หยุดเครื่องตีน้ำอาหารก็จะอยู่ในยอทุกเม็ดไม่หลุดออกไป ทำให้สามารถเช็คอาหารได้แม่นยำ
การอ่านผลยอ ถ้าอาหารในยอเหลือ ถึงแม้ว่าจะเหลือนิดหน่อย ก็ถือว่ากุ้งกินเหลือ ถ้าอาหารในยอหมดก็คือ กุ้งกินหมด แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าอาหารหมดนานแล้วหรือยัง คือ หากยกขึ้นมามีกุ้งและมีขี้กุ้งอยู่ในยอเยอะแสดงว่า อาหารในยอเพิ่งหมด แต่ถ้ายกขึ้นมาแล้วเหลือแต่กุ้งตัวเล็กๆ และขี้กุ้งแหลกไปหมดแล้ว แสดงว่าอาหารในยอหมดนานแล้ว มื้อต่อไปก็จะเพิ่มอาหาร การเพิ่ม ถ้ากุ้งกินอาหารอยู่ 5-10 กิโลกรัม จะเพิ่มครั้งล่ะ 1 กิโลกรัม พอกุ้งกินถึง10-15 กิโลกรัม จะเพิ่มครั้งละ 2 กิโลกรัม แต่ก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยถ้าอากาศไม่ปกติ ก็จะเพิ่มแค่ 1 กิโลกรัม
ในแต่ละมื้อกุ้งจะกินอาหารไม่เท่ากันปกติมื้อเช้า 6.00 น กับมื้อเย็น 18.00 น.จะเป็นมื้อที่กุ้งกินอาหารดี เราก็ให้อาหารเต็มที่ตามที่กุ้งกิน (ตามผลยอ) เช่นถ้ากุ้งกินอาหาร40 กิโลกรัม ก็ให้กิน 40 กิโลกรัม แต่มื้อเที่ยง 12.00 น.กับมื้อดึก 24.00 น.เป็นมื้อที่กุ้งกินอาหารลด ถึงแม้ว่ามื้อเช้ากับมื้อเย็นเราจะเช็คยอหมด เราก็ต้องลดอาหารลงมาให้ในอัตรา 85 %ของมื้อเช้ากับมื้อเย็น หรือให้แค่ 34 กิโลกรัม เท่านั้น แต่ถ้าเช็คยอแล้วกุ้งกินหมดเร็ว อย่างมากเราก็ให้อาหารแค่ 90% เพราะถ้าเราให้อาหารเต็มที่ 100%อาหารก็เหลืออยู่ดี
เรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยง เราเน้นการป้องกันปัญหาเป็นหลัก โดยการคุมอาหาร ให้อาหารตามที่กุ้งกินจริง ซึ่งถ้าคุมอาหารดีก็จะไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำและของเสีย แต่เมื่อไรที่น้ำในบ่อเริ่มเป็นสีเขียวเข้มแสดงว่าให้อาหารเกิน ก็จะใช้จุลินทรีย์ใส่ลงไปช่วงเรื่องคุณภาพน้ำ และจัดการเลนของเสียในบ่อ เลนก็จะไม่เกิดพิษ ตอนจับกุ้งจะมีเลนเหลืออยู่ที่พื้นบ่อน้อยมาก
สำหรับเรื่องการตีน้ำ บ่อ 4 ไร่ จะติดตั้งเครื่องตีน้ำทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 16 ใบ ตั้งรอบตีน้ำ 85-90 รอบต่อนาที ตรงนี้จะสามารถรวมเลนได้ดี (กลมเหมือนไข่ดาว) และเคล้าน้ำถึงพื้นบ่อ ส่วนการตีน้ำ จะเน้นการตีน้ำต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วง 2เดือนแรก จะเปิดเครื่องตีน้ำ กลางวัน 2 ตัว กลางคืน 4 ตัว กลังจากนั้นพอเข้าเดือนที่ 3 ก็จะเปิด 4 ตัวทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะต้องการใช้ออกซิเจนเพื่อไปช่วยบำบัดของเสีย
ปกติจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 120-130 วัน/ครอบ ซึ่งก็จะได้กุ้งหน้า 3 หรือไซด์ประมาณ 32-33 ตัวต่อกิโลกรัม เมื่อคำนวณต้นทุนเฉลี่ยจะต่ำกว่า 100 บาท ต่อ กิโลกรัม แนวทางการเลี้ยงที่นี้เป็นแบบระบบปิด เน้นการเตรียมบ่อ เตรียมน้ำ สร้างอาหารธรรมชาติ คุมเรื่องอาหารและการจัดการเป็นอย่างดี 10 กว่าปี ที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จตลอด มองว่าเราควรหันมาเลี้ยงกุ้งแบบรู้ใจกุ้งโดยให้กุ้งอยู่ดีกินดี รับรองว่าเรายังเลี้ยงกุ้งได้ และเลี้ยงกุ้งได้ไซซ์ใหญ่อีกด้วย

www.sittogroup.com