ห้องเย็นทำสัญญา ซื้อขายตรงกุ้งขาว
ชั่งไม่รอสะเด็ดน้ำ

หนังสือพิมพ์ กุ้งไทย

ห้องเย็นทำสัญญา
ซื้อขายตรงกุ้งขาว
ชั่งไม่รอสะเด็ดน้ำซื้อขายตรงเข้าโรงงานเริ่มเห็นผล ห้องเย็นแพ็ดฟู้ดส์คิดหักต้นทุนสิ้นเปลือง ต้องการปริมาณและคุณภาพ สั่งจองกุ้งขาวล่วงหน้า เพื่อลดความผันผวนด้านการตลาด เกษตรกรชมรมกุ้งขาว-กุ้งกุลาดำเมืองท่าทอง ยิ้มร่าชั่งสดๆ ไม่รอให้สะเด็ดน้ำ ได้เงินเพิ่มทันตา

รับซื้อเฉพาะกุ้งขาวเท่านั้น
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช รองประธานอาวุโสบริษัทแพ็ดฟู้ดส์ กล่าวว่า ห้องเย็นของเราที่อยู่ทางภาคใต้รับซื้อเฉพาะกุ้งขาวเท่านั้น จากเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมารับซื้อทั้งกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ แต่เมื่อนำสินค้าทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบกัน ผลที่ออกมาคือกุ้งขาวจะดีกว่า เนื่องจากกุ้งกุลาดำหาซื้อยาก ปริมาณกุ้งเดือนที่ผ่านได้กุ้งขาวทั้งหมด 470 กว่าตัน ส่วนกุ้งกุลาดำได้เพียง 15 ตันเท่านั้น สุดท้ายจึงซื้อเฉพาะกุ้งขาวอย่างเดียว เพราะปริมาณกุ้งกุลาดำไม่แน่นอน สำหรับปริมาณที่ซื้อทางห้องเย็นสามารถรับซื้อได้ประมาณ 30 ตัน/วัน

แจ้งออเดอร์ล่วงหน้าแก่เกษตรกร
ดร.ผณิศวร กล่าวว่า สำหรับไซซ์และขนาดที่ต้องการทางห้องเย็นทำการแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้า โดยจะแจ้งผ่านทางชมรมผู้ประกอบการกุ้งขาว-กุ้งกุลาดำเมืองท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ และระบุปริมาณและไซซ์ที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างห้องเย็นกับฟาร์มอยู่ตลอดเวลา โดยเกษตรกรจะแจ้งการลงกุ้งให้ทราบ เมื่อทราบข้อมูลล่วงหน้ามากเท่าไหร่ประโยชน์จะตกอยู่ทั้งสองฝ่ายมากเท่านั้น เมื่อก่อนไม่มีการบอกกันล่วงหน้า ทำให้ห้องเย็นต้องวิ่งหากุ้งกันเอง และถ้าหาไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีขึ้นราคาเพื่อให้ได้สินค้า ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ถ้ามีการทราบจำนวนล่วงหน้าได้ก็จะสบายด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ราคาต่างจากแพ
ทางด้านราคา ดร.ผณิศวร ชี้แจงว่า เราจะมีการตกลงราคาซื้อขายกันล่วงหน้า โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามความพอใจจากเกษตรกร หากตกลงกันได้ก็จะทำการซื้อขายกัน ต้องเรียนไว้เลยว่าในเมื่อมันเป็นการซื้อขายกุ้งคนละรูปแบบกับที่ไปขายในตลาดกลาง ราคาซื้อเราจะไม่ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาของตลาดกลางเป็นหลัก เพราะมันเป็นกุ้งที่ดีกว่าตลาดกลาง เนื่องจากเรามีการชั่งน้ำหนักกันตรงๆ ไม่มีการแช่น้ำหรือโกงน้ำหนักกัน หากถามว่าที่ไหนจะได้เงินดีกว่าเราก็บอกไม่ได้ ซึ่งที่ตลาดกลางราคาอาจจะดีกว่าก็ได้ แต่ไม่แน่ใจว่าน้ำหนักจะถูกโกงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ เบ็ดเสร็จแล้วทั้งระบบทุกคนจะเห็นว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ผู้สื่อข่าวถามถึงการกำหนดราคาแต่ละไซซ์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ดร.ผณิศวร ให้คำตอบว่า จะใช้การคำนวณจากราคาขายได้เท่าไร แล้วมาคิดราคาซื้อแพงสุดควรอยู่ที่เท่าไร ซึ่งจะมีการกำหนดราคากันไว้ล่วงหน้า

ขายตรงชั่งไม่ต้องรอสะเด็ดน้ำ
นายลิขิต พรมธนรัตน์ เลขาธิการชมรมผู้ประกอบการกุ้งขาว-กุ้งกุลาดำเมืองท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเกษตรกรที่ทำการซื้อขายตรงกับห้องเย็นแพ็ดฟู้ดส์ กล่าวว่า สำหรับเสียงตอบรับจากเกษตรกรที่ทำการซื้อขายตรงกับห้องเย็นแพ็ดฟู้ดส์ เมื่อได้ซื้อขายกับผู้ผลิตโดยตรงจะดีกว่านำไปขายกับแพกลาง ในการชั่งน้ำหนักสามารถชั่งแบบสดๆ คือตักกุ้งขึ้นจากน้ำก็ชั่งได้เลยโดยไม่ต้องรอให้สะเด็ดน้ำ น้ำหนักจะต่างกับไปขายกับแพที่รอให้สะเด็ดน้ำประมาณ 6.8% ในการทำการซื้อขายตรงสู่โรงงานไม่มีการเซ็นต์สัญญา แต่ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปแจ้งว่าปริมาณกุ้งที่นำไปส่งมีปริมาณเท่าไรต่อวันไหน หากห้องเย็นซื้อเต็มโควต้าของวันนั้นแล้ว ห้องเย็นจะทำการเลื่อนวันขายไปเป็นวันถัดไป สำหรับราคาเมื่อขายตรงกับโรงงานจะได้ราคาดีกว่าขายกับแพกลางอย่างแน่นอน