'คำนึง มฤคี' การันตี
'มวลน้ำ' ทำกุ้งโต
110 วันได้ 25 ตัว/กก.

คิดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศคงจะรู้จักกับคุณคำนึง มฤคี เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง เจ้าของเทคนิคการใช้ช้อนตวงคัดเลือกลูกกุ้งคุณภาพเป็นอย่างดี ด้วยความที่คุณคำนึงเป็นคนชั่งสังเกตและชอบค้นคว้าทดลองอยู่เสมอ ปัจจุบัน คุณคำนึง กำลังให้ความสนใจศึกษาทดลองในเรื่องของ 'มวลน้ำ' ซึ่งคุณคำนึงบอกว่า ถ้าบ่อใดสามารถทำมวลน้ำได้ รับรองว่ากุ้งบ่อนั้นโตดีแน่นอน การันตีได้จากครอปที่ผ่านมา บ่อที่มีมวลน้ำ เลี้ยง 110 วัน ได้ไซซ์ 25 ตัว/กก.
คุณคำนึง กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้ทดลองนำลูกกุ้งที่คัดเลือกโดยใช้ช้อนตวงนำไปเลี้ยงเปรียบเทียบในสภาพบ่อที่แตกต่างกัน ผลปรากฏว่า ลูกกุ้งที่นำไปเลี้ยงในบ่อที่ดินและน้ำไม่ดี เลี้ยง 110 วัน ได้ไซซ์ 70 ตัว/กก. ส่วนในบ่อที่ดินดีและมีมวลน้ำ กุ้งจะโตดีมากๆ เลี้ยง 110 วันเท่ากัน แต่ได้ไซซ์ 25 ตัว/กก. ส่วนลูกกุ้งตกเกรดหรือไม่ผ่านเกณฑ์ช้อนตวงก็เคยทดลองนำไปเลี้ยงเช่นกัน โดยเลี้ยงที่ 150 วัน ได้ไซซ์แค่ 280 ตัว/กก. เท่านั้น
"ผมไม่อยากให้เกษตรกรนำช้อนของผมไปใช้อย่างเดียว ผมอยากให้ทุกคนจับประเด็นข้อมูลตามที่ผมบอกให้ได้ คือ ผมจะให้ความสำคัญลูกกุ้งสูงสุดถึง 40% รองลงมาแต่ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ การจัดการ 30% และอาหาร 30% ผมเคยทดลองให้อาหารที่ดี แต่ว่าน้ำไม่ดีกุ้งก็ไม่โตเหมือนกัน แต่ถ้าทำ 3 อย่างนี้ได้อย่างพร้อมๆ กัน ผมยืนยันได้เลยว่าเลี้ยงกุ้งได้ไซซ์ใหญ่อย่างแน่นอน"
คุณคำนึง กล่าวว่า ปัจจุบันตนกำลังทดลองเรื่อง 'มวลน้ำ' เหตุที่ทำให้สนใจในเรื่องนี้ก็คือ หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ ที่เลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่บอกว่า บ่อที่เลี้ยงกุ้งได้โตดีมักจะพบว่ามีมวลน้ำเกิดขึ้นในบ่อ ซึ่งมวลน้ำนี้จะมีลักษณะคล้ายกับก้อนเมฆหรือควันไฟสีขาวเทา จะเห็นอยู่ทั่วทุกระดับน้ำ แต่จะเห็นชัดที่สุดตอนยกยอหรือกุ้งดีดตัวในน้ำจะเห็นมวลน้ำแตกตัวกว้างประมาณ 1 ฟุต ซึ่งถ้าในบ่อใดน้ำมีลักษณะเช่นนี้ กุ้งจะโตดีมาก
"ผมไม่ใช่นักวิชาการ จึงไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วมวลน้ำซึ่งเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองนั้นเรียกว่าอะไร บางคนบอกว่ามวลน้ำที่เห็นน่าจะเป็นฟล็อค แต่ผมว่าไม่น่าจะใช่ฟล็อค น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งผมกำลังหาข้อมูลและทำการศึกษาทดลองในเรื่องนี้อยู่ สำหรับบ่อที่เกิดมวลน้ำ สีของน้ำจะออกเป็นสีเขียวปนเหลืองปนขาว คล้ายๆ กับสีของน้ำอ้อย"
ปัจจุบันกำลังศึกษาทดลองเรื่องมวลน้ำร่วมกับ คุณนันทาศักดิ์ หงษ์กิตติยานนท์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จ.ปัตตานี และดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ทั้งนี้ในส่วนของคุณนันทาศักดิ์ ผลการเลี้ยง 2 รุ่นที่ผ่านมา ท่านทำมวลน้ำได้ 10 บ่อ ปรากฏว่าทั้ง 10 บ่อ กุ้งโตดีทั้งหมด เลี้ยง 110 วัน ได้ไซซ์ 38-40 ตัว/กก. แต่มีอยู่ 3 บ่อที่ท่านไม่ได้ปรับปรุงดินจึงไม่มีมวลน้ำ ส่งผลให้กุ้งเลี้ยงไม่ค่อยโต คือ 70 วัน ได้ไซซ์ 70 ตัว/กก. เพราะฉะนั้นในขั้นแรกพอที่จะสรุปได้ว่า หัวใจหลักของการทำมวลน้ำ ก็คือ การปรับปรุงดิน
"ผมกำลังทดลองทำมวลน้ำหลายๆ วิธีอยู่ แต่ผมก็พอที่จะสรุปข้อมูลในเบื้องต้นได้ว่า สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีผลต่อมวลน้ำ เพราะฉะนั้นการจะใช้วัสดุอะไรในอัตราเท่าใดเพื่อทำมวลน้ำนั้นตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งบางครั้งเราใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมหรือปุ๋ยอินทรีย์บางตัวสามารถทำมวลน้ำได้ แต่เมื่อนำไปใส่ในดินอีกแบบหนึ่งกลับทำไม่ได้ เช่น ดินที่เป็นกรดเยอะๆ เมื่อเราใช้สูตรที่เราทำในดินที่ไม่เป็นกรด ผลที่ได้ออกมาต่างกัน"
คุณคำนึง กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาเราหนีเสือปะจระเข้ คือ เรากวาดขี้กุ้งขึ้น 10 รุ่น บ่อก็ลึกลงไป 1 เมตร ซึ่งแค่เราขุดบ่อลึก 2 เมตร เราก็ไปเจอดินที่ไม่ดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นยิ่งเราขุดลึกลงไปอีกก็ยิ่งไปเจอดินที่ไม่มีปุ๋ยและไม่มีแร่ธาตุอะไรเลย ดังนั้นพอดินไม่ดี น้ำก็เลยไม่ดี ทำให้กุ้งไม่ดีตามไปด้วย มันต่อเนื่องกันไปหมด เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่ คือ พยายามไม่เอาขี้กุ้งขึ้นแล้วหันมาใช้วิธีพักบ่อทำให้ขี้กุ้งกลายเป็นปุ๋ย ทั้งนี้ถ้าบ่อใดขี้กุ้งไม่พอก็ให้นำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพมาเสริมลงไป ซึ่งวิธีนี้จะทำให้การเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรดีขึ้น
"แนวทางดังกล่าวนี้ หลายท่านคงคิดว่าคล้ายๆ กับแนวทางการเลี้ยงของคุณประยูร หงส์รัตน์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.จันทบุรี ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นทฤษฎีเดียวกัน คือ คนที่เลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็ตาม เมื่อเรามีโอกาสเข้าไปพูดคุยก็มักจะพบว่า ทุกคนทำตรงกันโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมาย ทั้งในเรื่องของขี้กุ้ง ดิน น้ำ ฯลฯ นอกจากนี้คนที่เลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จมาตลอด ถ้าเราเข้าไปสอบถาม รับรองทุกคนคงจะตอบตรงกันว่าบ่อที่เลี้ยงกุ้งได้โตดี มีมวลน้ำ ยกเว้นมีบางกรณี เช่น ในบ่อที่มีสาหร่ายเกิดขึ้น มีหอย และน้ำใส ตรงนี้ผมยืนยันได้เลยว่าถึงแม้ไม่มีมวลน้ำ กุ้งก็โตดี เลี้ยง 110 วัน ได้ไซซ์ 25 ตัว/กก.เหมือนกัน"

ฉบับที่ 12 ปักษ์หลังประจำเดือนธันวาคม 2546
ข้อมูลโดย หนังสือพิมพ์กุ้งไทย
นำเสนอโดย http:// www.thaishrimp.net


มวลน้ำทำกุ้งโต (คุณคำนึง มฤคี)