กรมประมงโปรยยาหอมปีลิง- ใบกำกับฉลุย- โรงเพาะและบ่อดินออกเองได้
หนังสือพิมพ์ กุ้งไทย

กรมประมงโปรยยาหอมปีลิง
ใบกำกับฉลุย
โรงเพาะ-บ่อดินทำเองได้

ของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ ให้ใบกำกับผูกโบว์ คนเลี้ยงเฮออกเองได้
กรมประมงชี้แจงไม่เคยห้ามชมรมออกใบกำกับ เผยคนให้ข่าวตีความผิด แค่สั่งเพิ่มเอ็มยูออกใบกำกับได้เท่านั้น พร้อมออกกฎเข้มให้ชมรมขออนุญาตออกใบกำกับใหม่ภายใน 60 วัน ป้องกันสวมตอ อธิบดีมอบของขวัญกล่องโต โรงเพาะ-บ่อดิน ออกใบกำกับเองได้ แต่ฟาร์มต้องได้มาตรฐานจีเอพี/ซีโอซี
หลังจากมีข่าวว่ากรมประมงสั่งระงับการออกใบกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (ใบเกิด) และใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (ใบกำกับกุ้งเนื้อ) ของสมาคมและชมรมต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป ให้เกษตรกรขอใบเกิดและกำกับกุ้งเนื้อได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เท่านั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวิเชียร สาคเรศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กรมประมง ได้ออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข่าวที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความเข้าใจผิดของผู้ให้ข่าว ซึ่งชมรมและสมาคมสามารถออกใบกำกับให้เกษตรกรได้ตามปกติ เพียงแต่ว่ากรมประมงมีคำสั่งให้ชมรมมาขึ้นทะเบียนกับกรมประมงให้ถูกต้องเท่านั้น

คนอ่านตีความผิด
นายวิเชียร กล่าวว่า ที่ผ่านมาอธิบดีกรมประมงมอบให้คนที่สามารถออกใบกำกับได้ ก็คือ ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์น้ำจืด หรือผู้อำนวยการศูนย์ชายฝั่ง แต่ยังไม่เคยมอบให้หน่อยปฏิบัติการเคลื่อนที่ของกรมประมงหรือเอ็มยู เป็นผู้ออกใบกำกับได้ จึงส่งหนังสือไปยังจังหวัดสั่งการให้มอบอำนาจให้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เป็นผู้ที่สามารถออกใบกำกับเพิ่มเข้ามาเท่านั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือสั่งระงับการออกใบกำกับของชมรมแต่อย่างใด ตรงนี้คนอ่านคงตีความผิดเอง เท่าที่ทราบมีเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นที่อ่านระเบียบผิดแล้วไปสั่งทางชมรมว่าไม่ให้ออกใบกำกับ ซึ่งตนก็ได้โทรศัพท์ไปบอกแล้ว หลังจากนั้นชมรมในจังหวัดดังกล่าวก็ออกใบกำกับได้ตามปกติ จากนั้นพอมีระเบียบใหม่ออกมาให้ชมรมทุกชมรมที่ต้องการออกใบกำกับให้กับสมาชิกมาขออนุญาตกับกรมประมงใหม่ภายใน 60 วัน เพื่อทำให้เป็นระบบมากขึ้น เป็นการป้องกันการสวมใบกำกับ แต่ทั้งนี้ระหว่างขออนุญาตก็ยังสามารถออกได้ ซึ่งเขาคงไม่ได้อ่านตรงนี้ จึงเกิดการเข้าใจผิด ตนยืนยันว่า ทุกชมรมยังออกใบกำกับได้เหมือนเดิม

ออกระเบียบรับรองชมรม
นายวิเชียร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมประมงอนุญาตให้ชมรมและสมาคมสามารถออกใบกำกับได้โดยให้ประสานกับประมงจังหวัดแล้วสามารถออกได้เลย แต่กลับมีปัญหาเรื่องการปลอมแปลงใบกำกับกันเป็นจำนวนมาก กรมประมงจึงต้องแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยการออกระเบียบว่าด้วยการรับรองกลุ่ม ชมรม องค์กรเอกชน ในการออกใบกำกับให้กับสมาชิกของตนเอง โดยให้กลุ่มหรือชมรมทั้งรายเก่าที่ประมงจังหวัดได้อนุญาตให้ออกใบกำกับได้แล้ว และชมรมรายใหม่ที่มีความประสงค์จะออกใบกำกับ ทำเรื่องขออนุญาตเข้ามาที่ส่วนกลางหรือที่กรมประมงโดยส่งผ่านมาทางสำนักงานประมงจังหวัดของตนเอง
สำหรับรายละเอียดที่ต้องนำมายื่นประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกชมรม พร้อมทั้งรหัสเกษตรกร และต้องระบุที่ตั้งของชมรมมาให้ชัดเจนด้วย นอกจากนี้ต้องแจ้งเข้ามาด้วยว่าจะให้กรรมการคนใดมีหน้าที่ออกใบกำกับได้บ้าง เมื่อยื่นเอกสารมาทางจังหวัดแล้ว ทางจังหวัดจะส่งต่อมาที่ส่วนกลางให้ท่านอธิบดีกรมประมงพิจารณาอนุมัติ เมื่อท่านอธิบดีอนุญาตแล้วจะส่งเรื่องกลับไป กลุ่มหรือชมรมนั้นๆ ก็สามารถออกใบกำกับให้กับสมาชิกของตนเองได้ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน ระหว่างที่กรมประมงให้ทางชมรมทำเรื่องขออนุญาตเข้ามา ชมรมก็ยังสามารถออกใบกำกับได้ตามปกติ

กรมประมงมิได้สั่งระงับการออกใบกำกับแต่อย่างใด
"โดยหลักการแล้วในช่วงระหว่างที่ให้ชมรมมาขออนุญาตออกใบกำกับให้ถูกต้อง ชมรมก็ยังสามารถออกใบกำกับให้กับสมาชิกของตนเองได้ การที่กรมประมงออกระเบียบให้ชมรมเดิมที่ออกใบกำกับได้อยู่แล้วต้องมาทำเรื่องขออนุญาตใหม่ เพราะว่าที่ผ่านมาส่วนกลางไม่มีรายละเอียดของชมรมเลย เพียงแต่ว่าให้ชมรมไปประสานกับประมงจังหวัดก็ออกกันได้เลย จึงมีการสวมใบกำกับกันเกิดขึ้น ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีระเบียบออกมาควบคุมตรงนี้ จึงให้ทั้งชมรมเดิมและชมรมใหม่ที่ต้องการออกใบกำกับให้สมาชิก ทำเรื่องขออนุญาตเข้ามาที่กรมประมง โดยแจ้งที่อยู่ของชมรม รายชื่อสมาชิก และกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกใบกำกับ จากนั้นเมื่อกรมประมงอนุมัติไปแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยน เช่น มีสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือมีสมาชิกเลิกเลี้ยงกุ้งก็ต้องแจ้งเข้ามาอยู่ตลอดเวลา เราก็จะได้เข้าไปดูแลได้อย่างเต็มที่ จะได้ไม่มีการสวมตอกันอย่างที่ผ่านมา"

ให้เวลาถึงสิ้นเดือน ก.พ.
นายวิเชียร กล่าวว่า ระเบียบว่าด้วยการรับรองกลุ่ม ชมรม หรือองค์กรเอกชน ออกประกาศมาเมื่อประมาณวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ถัดจากนั้นอีก 15 วัน หรือประมาณวันที่ 27 ธันวาคมก็มีผลบังคับใช้ และกำหนดระยะเวลาให้กลุ่มหรือชมรมที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ออกใบกำกับทำเรื่องขอเข้ามาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หรือถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2547 แต่หลังจากสิ้นสุดการอนุญาตให้มาลงทะเบียนชมรม ชมรมใดไม่มาขอก็หมดสิทธิ์ออกใบกำกับ
"ในเรื่องนี้ผมให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องจัดส่งระเบียบการไปให้ทุกชมรมโดยตรงแล้ว เพราะฉะนั้นชมรมต้องรีบมาดำเนินการขอใหม่อย่างเร่งด่วน ซึ่งหลักฐานที่จะต้องเตรียมมาทั้งหมดอยู่ในระเบียบแล้ว เมื่อชมรมได้รับอนุญาตให้ออกใบกำกับได้แล้ว ผมขออย่างเดียว อย่าออกใบกำกับข้ามจังหวัดแบบเก่า ที่ผ่านมาเราพบปัญหาก็คือ พอเราตรวจสอบกลับไปว่ามียาตกค้างมาจากกุ้งที่ภูเก็ต แต่ปรากฏว่าใบกำกับออกโดยพังงา ตรงนี้แน่นอนว่าคนซื้อคนขายปลอมกันเอง ประมงจังหวัดไม่ได้เป็นคนออกแน่นอน"


ใบกำกับต้องระบุรหัสเกษตรกร
นายวิเชียร กล่าวว่า ในระเบียบใหม่ที่ออกมานี้ ทุกครั้งที่มีการออกใบกำกับ ผู้ที่มีอำนาจออกใบกำกับจะต้องกรอกรหัสเกษตรกรของผู้ที่มาขอใบกำกับลงไปด้วย นั่นก็แสดงว่า ต่อจากนี้ไปเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ขอใบกำกับและขายกุ้งได้
"บางคนบอกว่า ขึ้นทะเบียนแล้วยังไม่เห็นได้รับรหัสเกษตรกรเลย ในเรื่องนี้ทางศูนย์สารสนเทศได้จัดส่งรหัสเกษตรกรของทุกคนไปยังสำนักงานประมงจังหวัดแล้ว จากนั้นประมงจังหวัดก็จะจัดส่งต่อไปให้กับทางชมรม หรือถ้าชมรมใดยังไม่ได้รับรหัสเกษตรกรก็ให้ไปติดต่อขอรับกับประมงจังหวัดเองได้เพื่อความรวดเร็ว เพราะฉะนั้นทางชมรมก็จะมีรหัสเกษตรกรของสมาชิกอยู่ในมือ เมื่อคุณออกใบกำกับให้สมาชิก คุณก็ต้องกรอกรหัสเกษตรกรของสมาชิกลงไปด้วยทุกครั้ง"

โรงเพาะ-บ่อดิน ออกใบกำกับเองได้
นายวิเชียร กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้กรมประมงอนุญาตให้โรงเพาะฟักและบ่อดินสามารถออกใบกำกับเองได้แล้ว เมื่อก่อนเรากำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะออกใบกำกับได้ ในกรณีของโรงเพาะฟัก จะต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อย 10 ราย และในส่วนของผู้เลี้ยงบ่อดินต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อย 30 ราย ถึงจะสามารถออกใบกำกับเองได้ แต่ปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรอย่างเต็มที่ กรมประมงอนุญาตให้โรงเพาะและบ่อดินรายเดี่ยวๆ สามารถออกใบกำกับเองได้แล้วโดยไม่ต้องรวมเป็นกลุ่ม เช่น โรงเพาะฟักนาย ก ขายลูกกุ้งได้วันละ 10 ล้านตัว หรือ ฟาร์มนาย A เลี้ยงกุ้งหลายบ่อ วันหนึ่งๆ ต้องออกใบกำกับเป็นร้อยๆ ใบ ถ้าเห็นว่าตัวเองมีศักยภาพสามารถออกใบกำกับเองได้ ก็ให้ยื่นความประสงค์ร้องขอไปที่สำนักงานประมงจังหวัดของตนเอง เพียงแต่บอกเหตุผลความต้องการมาเท่านั้น เมื่อประมงจังหวัดเห็นสมควรก็จะรับรองให้ฟาร์มนั้นๆ สามารถออกใบกำกับเองได้ โดยกรมประมงจะเข้าไปตรวจสอบเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ฟาร์มที่สามารถออกใบกำกับเองได้ อย่างน้อยจะต้องมีความปลอดภัยขั้นต้น นั่นก็คือ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพีจากกรมประมงแล้ว
"การจะอนุญาตให้โรงเพาะฟักหรือบ่อดินสามารถออกใบกำกับเองได้หรือไม่นั้น ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประมงจังหวัดแต่เพียงผู้เดียว ถ้าผู้ใดแจ้งความประสงค์โดยบอกว่าตนเป็นฟาร์มใหญ่ต้องออกลูกกุ้งวันละหลายล้านตัว หรือจับกุ้งครั้งหนึ่งหลายบ่อ ประมงจังหวัดก็จะเข้าไปดูว่าฟาร์มใหญ่จริง ผลผลิตมากจริงหรือไม่ ควรออกเองจะสะดวกกว่าไหม ถ้าเห็นสมควรประมงจังหวัดก็อนุญาตให้ออกเอง แต่จริงๆ แล้วผมอยากให้พวกเรารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อออกใบกำกับจะได้ดูแลและปรึกษากันในกลุ่มจะดีกว่า แล้วถามว่าถ้าให้ฟาร์มออกใบกำกับเองได้ จะควบคุมดูแลเรื่องสารตกค้างได้หรือไม่ ตรงนี้ในเรื่องของสารตกค้างเป็นภารกิจของกรมประมงที่ต้องดูแลและส่งเสริมให้ทุกฟาร์ม เป็นฟาร์มจีเอพีและซีโอซี ซึ่งเราก็ต้องเข้าไปดูแลเรื่องสารตกค้างเป็นระยะๆ อยู่แล้ว"
ฉบับที่ 13 ปักษ์แรก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2547