'สมศักดิ์'หนุนฟื้นฟูเกษตรกร
ขอปันงบ1.8พันล้าน
ปล่อยเงินกู้ขัดดอกคนเลี้ยงกุ้ง

ข้อมูลจาก นสพ.กุ้งไทย

'สมศักดิ์'หนุนฟื้นฟูเกษตรกร
ขอปันงบ1.8พันล้าน
ปล่อยเงินกู้ขัดดอกคนเลี้ยงกุ้ง

คืบหน้า ปลดหนี้คนเลี้ยงกุ้ง รมว.เกษตรฯ เสนอกองทุนฟื้นฟูอุ้มดอกเบี้ยคนเลี้ยงกุ้ง ให้กู้ขัดดอกเบี้ยอย่างเดียว หากต้องการทุนเลี้ยงกุ้งต้องเข้าจีเอพี ซีโอซี ก่อนถึงขอกู้จากธนาคารได้ ล่าสุดปรึกษากับ ก.พลังงาน ก่อนยื่นหนังสือให้ มหาดไทย พิจารณาค่าไฟฟ้าใหม่

ปัญหาหนี้สินต้องร่วมมือทุกฝ่าย
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งว่า ตนในนามตัวแทนของรัฐบาล ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทางราชการไม่อาจแก้ไขปัญหาได้หมดในคราวเดียวกัน และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนปัญหาหนี้สินของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เรื่องนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้ง ภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการแก้ปัญหาต้องปรับปรุงขบวนการผลิต เทคโนโลยีในฟาร์มของตัวเองให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการที่ดี หรือมาตรฐานซีโอซีและจีเอพี ซึ่งกรมประมงเป็นผู้รับรอง จากนั้นเกษตรกรถึงมาขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งการขอกู้เงินแต่เดิมระบบธุรกิจกุ้ง ทางสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้น้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะพึ่งแหล่งสินเชื่อนอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ยสูง ปัญหานี้จะลดน้อยลงไปถ้าเข้าสู่ระบบที่วางไว้

หนุน 1,800 ล้าน ขัดดอกเกษตรกร
นายสมศักดิ์ กล่าวถึงโครงการขึ้นทะเบียนคนจนของรัฐบาลว่า ในส่วนการขึ้นทะเบียนรวม ในการขาดแคลนเงินทุนของเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมประชุมกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรโดยตรง และในที่ประชุมตนให้แนวความคิดไปว่า ถ้าทางกองทุนฯ มีงบประมาณอยู่ 1,800 ล้านบาท ควรนำมาช่วยในเรื่องดอกเบี้ยอย่างเดียว แต่อย่าเอาไปให้เขากู้ ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบแล้ว และขณะนี้เกษตรกรในส่วนของฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมประมง ก็สามารถกู้เงินกับธนาคารได้แล้ว ส่วนกองทุนฟื้นฟูตรงนี้อาจจะไปช่วยเรื่องดอกเบี้ยสักส่วนหนึ่ง คิดว่าน่าจะไปได้
"สำหรับกองทุนที่ให้กู้ตอนนี้มีหลายธนาคาร แต่เราต้องทำได้มาตรฐานก่อน ตัวทุนตัวแรกไม่มีปัญหาในการกู้ แต่ว่าถ้าดอกเบี้ยยังแพงอยู่ก็มีกองทุนฟื้นฟูคอยช่วย เราต้องการให้เกษตรกรโต โตด้วยความรู้จริงๆ"

มาตรการช่วยเหลือด้านอื่น
รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อไปว่า ในเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าดีมานด์ชาร์จ ขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้ปรึกษากับ นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหนังสือได้ส่งถึงแล้ว ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการพิจารณาอยู่ ส่วนเรื่องพ่อแม่พันธุ์กุ้งกำลังได้นำเรื่องเข้า ครม. เพื่อจะขอทุนในการดำเนินในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป